Data: 17.11.2015

Localitatea: Braila

Compania: Yazaki

Realizeaza controlul modului cum se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii si altor riscuri, securitatea muncii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator; acordarea de consultanta in acest sens; elaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii, etc.

Atributii si responsabilitati:
• controlul si urmarirea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare privind Protectia Muncii, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti anagajatii;
• acordarea de consultanta departamentelor, celor care coordoneaza diferite departamente din cadrul organizatiei cu privire la reglementarile legislative in vigoare si normele privitoare la Protectia Muncii, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului;
• asigurarea instruirii si informarii personalului tehnico-administrativ in probleme de Protectia Muncii, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului prin cele trei forme de instructaj;
• cercetarea, inregistrarea, declararea si tinerea evidentei accidentelor de munca si a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor;
• elaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii impreuna cu birourile operative de specialitate pentru toate utilajele;
• elaborarea, impreuna cu conducerea societatii, a listei cu dotarea echipamentelor de protectie si de lucru a salariatilor;
• intocmirea planului de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru;
• intocmirea programului de masuri pentru Protectia Muncii;
• intocmirea intregii documentatii cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu, precum si a documentatiei de mediu necesare obtinerii formelor de punere in practica a diferitelor activitati ale organizatiei;
• realizarea evaluarii de risc profesional.
Cerinte:
– absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata;
– curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu continut minim conform celui prevazut in anexa nr. 6 lit. B la HG nr. 1425/2006, cu o durata de cel putin 80 de ore;
– absolvirea cu diploma sau certificat de absolvire, dupa caz, a unui program de invatamant postuniversitar in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 180 de ore.
Indeplinirea acestor cerinte se atesta prin diploma de studii si certificatele de absolvire a cursurilor prevazute la lit. b) si c).
– absolvirea curs cadru tehnic PSI
– absolvirea curs responsabil cu gestionarea deseurilor
– lb. Engleza- nivel foarte bun scris si vorbit

Pentru aplicatii accesati urmatorul link: Yazaki

Securitate in Romania

Joburi in industria de securitate: Manager general, Manager de securitate, Consultant de securitate, Director operational, Director Risc, Director vanzari, Consultant vanzari, Manageri departamente (Financiar, Logistic, It, Contabilitate, HR), Manager zona, Director tehnic, Inginer sisteme, Tehnician sisteme, Inspector securitate, Sef Obiectiv.

Securitate in Romania

Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitte

Nu facem spam! Proiect VerifiES Security