Ce este Scenariul de Securitate la Incendiu?

Scenariul de siguranta la foc constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului constructiei, instalatiei sau amenajarii, care sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.

Scenariul de securitate la incendiu se realizeaza pentru estimarea condiţiilor tehnice asigurate conform reglementărilor tehnice în vigoare şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale de securitate impotriva incendiului.

Scenariul de securitate la incendiu este necesar beneficiarului la documentaţia construcţiei. Acest scenariu se elaborează încă din faza de proiectare, după care este actualizat ori de câte ori au loc modificări ale condiţiilor ce au stat la baza elaborării acestuia.

Atunci când scenariul de securitate la incendiu nu mai corespunde realităţii din teren, acest scenariu nu mai este valabil si trebuie realizat altul.

Cine poate sa elaboreze Scenariul de securitate la incendiu

Scenariul de securitate la incendiu se elaborează de catre proiectanti:

  • scenariile de securitatea la incendiu se intocmesc şi se semneaza de proiectantii ce participa la intocmirea documentatiei;
  • in conformitate cu Legea 50/1995 proiectanţii pot fi: inginer arhitect, inginer structurist sau inginer de instalaţii poate elabora scenariul, sau poate fi realizat de către o întreaga echipă de proiectare, fiecare pe propria lui specializare.
  • scenariu de securitatea la incendiu nu poate fi intocmit de catre alte persoane decat cele care au calitatea de proiectant: inginer constructor, inginer de instalaţii, arhitect sau conductor arhitect.

Ce trebuie sa contina un scenariu de securitate la incenidu

Scenariul de securitate la incendiu cuprinde informaţii generale dar şi de detaliu cu privire la construcţii, instalaţii, destinaţia construcţiei, amplasamentul acestei construcţii, riscurile existente şi cum influenţeaza acest lucru securitatea la incendiu etc…

Principalele componente ale Scenariului de securitate la incendiu sunt:

  1. Caracteristicile construcţiei şi amenajarii
  2. Evaluarea riscului de incendiu
  3. Analizarea nivelurilor criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu
  4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
  5. Elaborarea condiţiilor specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu

Structura scenariului de securitate la incendiu se regaseste in anexa la Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobata prin Ordinul nr. 130/2007 emis de ministrul administratiei si internelor si publicata in M. Of.  nr.  89 din data de 05 februarie 2007.

Cine are obligatia sa  intocmeasca scenariul de securitate la incendiu?

Scenariul de incendiu se elaboreaza in mod obligatoriu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.
Obligatia elaborarii scenariilor de incendiu revine in acest caz proiectantilor de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si instalatii.

Se aproba urmatoarele categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu:

– cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca inalte sau foarte inalte, indiferent de aria construita ori destinatie;

– incaperi sau grupuri de incaperi definite conform reglementarilor tehnice ca sali aglomerate, amplasate in cladiri independente sau cladiri cu functiuni mixte, indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie;

– cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp;

– spatii amenajate in cladiri de locuit colective, avand destinatia de comert, productie sau depozitare

Speed Fire si Verifies  demareaza o campanie de informare si prevenire prin care atragem atentia asupra riscurilor la care se supun firmele atunci cand nu respecta normativele de incendiu, cand nu implementeaza masuri de prevenire si diminuarea riscurilor la incendii.

” Nu te juca cu FOCUL”  este o campanie prin care dorim sa informam cat mai multe persoane juridice, in special  firmele care au activitate cu publicul si nu numai, asupra riscurilor la care se supun ei angajatii si clientii lor prin netratarea corespunzatoare a riscurilor de securitate la incendiu.

Speed Fire: Consultanta PSI, Sisteme incendiu, Servicii Private Pompieri, Distributie PSI

Speed Fire Protection

verifies security pompieri

Evaluarea riscurilor la incendiu

Scenariu de Securitate la incendiu

Consultanta obtinere aviz de Securitate la incendiu

Consultanta Securitate la incendiu

Proiectare sisteme de Securitate incendiu (detectie, stingere, evacuare)

Instalare si menetnanta sisteme de Securitate la incendiu

Serviciu privat de pompieri

Stingere incendii

Expertize tehnice incendii

Distributie stingatoare (pulbere, spuma, CO2, clasa A,B,C,D)

Monitorizare sisteme alarma incendiu

VerifiES: Securitate Eficienta

Verifies security

Proiectare sisteme securitate si incendiu

Evaluare si urmarire implementare solutii de securitate

Plan si strategie de securitate

Design si implementare solutii de securitate

Consultanta  de securitate

Management Securitate externalizat

Selectie si evaluare furnizori de securitate

Evaluare de risc la securitate fizica

Audit de securitate

Loss Prevention

Intra in comunitatea   Linkedin Securitate in Romania

Intra in comunitatea  Facebook Securitate in Romania  

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate

VerifiES Security– Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate si celor mai potriviti Furnizori de Securitate.

Consultanta de securitate si optimizare bugete | Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate | Proiectare sisteme Securitate si incendiu |  Audit servicii si solutii de Securitate | Evaluare si selectie furnizori Securitate | Evaluare de risc la securitate fizica | Management Securitate externalizat | Urmarire, Evaluare si Receptie servicii si Sisteme Securitate.

Securitate in Romania

Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitte

Nu facem spam! Proiect VerifiES Security