Ce este pontajul?

Pontajul se realizează în baza condicii de prezență, aceasta reprezintă primul document prin care angajatii își justifică prezența la programul de lucru zilnic, atât la începutul cât și la sfârșitul programului, alături de mentionarea orei de începere și de terminare a programului.

Cum se realizeaza pontajul angajaților?

Exista diverse forme de pontaj: condica de prezență, un pontaj manual sau informatizat, o foaie colectivă de prezență, cititoare de card de acces sau orice alte formă pe care o consideră potrivită.

Pontajul poate fi realizat atât pe suport de hârtie cât și electronic, pentru persoanele care au acces la locul de muncă pe baza unui card sau înregistrează intervalul în care prestează efectiv activitatea în orice alt mod.

Intocmirea evidenței lunare centralizatoare trebuie să aibă la bază documentele primare de evidență a timpului real de muncă efectuat de către salariat la locul său de muncă, indiferent dacă acesta este fix sau mobil.

Pontajul angajaților nu trebuie să fie semnat, întrucât nu este obligatoriu acest lucru. Dacă angajatorul dorește ca aceste documente să fie semnate de salariații săi, poate impune acest lucru la nivel de firma.

Informații utile pentru pontaj

Pentru ca pontajul să fie corect, orice angajat trebuie să fie informat de angajator cu privire la:

 • Concediul de odihnă
 • Concediul medical și codurile acestuia împreună cu indemnizațiile aferente
 • Cum se plateste timpul muncit suplimentar și durata maximă a timpului muncit

Concediul de odihnă are o durată de minim 20 de zile pe an si nu se poate suprapune cu: zile libere legale stabilite prin lege, zile libere pentru evenimente familiale deosebite sau cu zile libere speciale pentru angajații de alte religii. În anumite cazuri se vor adăuga cel puțin 3 zile lucrătoare celor care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorilor, persoanelor cu handicap sau tinerilor în vârstă de până la 18 ani.

Concediul medical se acordă persoanelor asigurate care: au contracte individuale de muncă, desfășoară activități în baza raportului de serviciu sau act de detașare sau a unui statut, sau persoanelor care au și alte venituri asimilate salariilor.

Durata normală a timpului de lucru este de 40 de ore pe săptămână, în cazul orelor suplimentare, acestea pot fi răsplătite fie prin zile libere plătite fie prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acestora.

Pontajul pentru munca în schimburi

Codul Muncii permite prestarea muncii în schimburi, însă cu respectarea prevederilor legale referitoare la timpul de muncă și timpul de odihnă. Aceasta este posibilă dacă salariatul beneficiază de 2 zile libere consecutive în fiecare săptămână.

Legislația în vigoare spune prin art. 136 alin. (1) din Codul Muncii, că repausul săptămânal este de 48 de ore, de regulă sâmbăta și duminica.

Există 2 situații în care repausul săptămânal se acordă în alte zile:
– când ar prejudicia interesul public.
– când ar prejudicia desfășurarea normală a activității.

Foarte important este faptul că, repausul săptămânal poate fi acordat în alte zile decât sâmbăta și duminica precizate în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

Cum se pontează munca prestată în zilele de sărbătoare legală?

Munca prestată în zile de sărbătoare legală trebuie compensate în condițiile art. 142 din Codul Muncii.

Astfel, salariaților care lucrează în aceste zile li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. În cazurile în care, din motive justificate, nu se poate acorda timp liber, angajații beneficiază de un spor la salariul de bază, care nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Învoirile nu se afișează în pontaj

Acestea nu vor fi completate în pontajul angajaților deoarece nu sunt reglementate legal. În Codul Muncii nu este prevăzut regimul învoirilor de la locul de muncă.

În practică se utilizează învoirea salariatului de la locul de muncă în baza principiului libertății de voință a părților contractului individual de muncă. Este de reținut faptul că pe durata învoirii, contractul de muncă nu va fi suspendat și implicit, nici salariul nu se suspendă.

Învoirea se acordă salariatului ca și beneficiu de către angajator, atunci când acesta are nevoie să lipsească temporar de la locul de muncă, pentru rezolvarea intereselor personale.

Aceasta nu presupune suspendarea contractului individual de muncă, deci, nu se înregistrează în revisal. Plata salariului se face integral, complet și fără excepție.

Așadar, nu există “Învoire fără plată”, dacă angajatorul și-a dat acordul pentru învoire, aceasta se plătește și nu afectează cu nimic salariul.

Cum se pontează un angajat aflat în delegație?

Angajatul delegat are dreptul la diurnă pe toată perioada în care este delegat din momentul plecării până în momentul întoarcerii.

Delegația presupune schimbarea locului de muncă, element al contractului individual de muncă.
Astfel, durata timpului de lucru nu se poate modifica prin efectul delegării. Trebuie respectate și prevederile din Codul Muncii referitoare la repausul săptămânal, pentru perioada în care salariatul este delegat.

Art. 111 din Codul Muncii, relatează că timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care angajatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile atribuirii sale.

În pontaj trebuie să reiasă orele de muncă prestate în delegație, dacă acesta constituie timp de lucru, situație în care salariatul beneficiază de diurnă.

Pe durata delegației, angajatul va fi pontat delegat – 8 ore/zi, durata timpului de lucru nu se poate modifica prin efectul delegării. Dacă acesta lucrează suplimentar în timpul delegației, peste programul normal, va fi pontat atât cât a prestat munca, iar orele suplimentare îi vor fi plătite.

Dacă angajatul este delegat în zilele de weekend, zile de repaus săptămânal, se vor respecta prevederile legale ale timpului de muncă și ale timpului de repaus.

Timpul de muncă

În cazul în care sunteţi angajat cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, conform reglementărilor în vigoare.

Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.

Însă există şi cazuri în care, în funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă. Trebuie totuşi respectată durata normală a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.

Durata maximă a timpului de muncă

Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare!

Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână. Există însă o condiţie care trebuie respectată – media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni.

Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a salariaţilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referinţă, dar pentru perioade care nu depăşesc 12 luni.

La stabilirea acestor perioade de referinţă nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă.

Aceste prevederi nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Excepţii

Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de 8 ore.

Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.

Programul de lucru inegal

Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum şi în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenţa acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern.

Pentru ca acesta să funcţioneze, el trebuie însă să fie specificat expres în contractul individual de muncă.

În oricare dintre situaţiile prezentate, programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţă salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului.

Programe flexibile

Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză. Acestea presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă.

În aceste cazuri, durata zilnică a timpului de muncă este împărţită în două perioade:

  • perioadă fixă în care personalul se află simultan la locul de muncă;
  • perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul îşi alege orele de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic.

Retine urmatoarele lucruri cu privire la timpul de lucru:

 • concendiul de odihna este de minim 20 zile si se acorda in baza unei programari pentru anul in curs
 • in cazul neefectuarii concediului de odihna pana la final an el trebuie compensat ( zile sau bani)
 • durata de munca saptamanala este de 40 ore pe saptamana si poate fi extinsa la 48 de ore ( inclusiv orele suplimentare)
 • repaosul saptamanal trebuie sa fie de 48 de ore consecutive, de regula sambata – duminica, insa daca se acorda in alte zile acest aspect trebue prevazut in contractul de munca
 • repaosul zilnic este de minim 8 ore, deci tura de 24 de ore este ilegala ( nu exista reglementare legala pentru turele de 24 de ore)
 • turele de 12 ore sunt urmate obligatoriu de un repaos de 24 de ore
 • orele prestate in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu timp liber in maxim 30 de zile sau se vor plati cu un spor de 100% din salariul brut
 • orele lucrate in timpul noptii se vor evidentia in pontaj, pentru ca sunt platite si cu spor de noapte, sau daca este cazul cu lucru mai putin cu o ora ( esti pontat 8 ore de noapte si lucrezi 7)
 • pentru a verifica pontajul lunar, va sfatuim sa tineti  evidenta turelor lucrate (  in telefon sau o agenda, ziua numarul de ore lucrate, perioada in care ati lucrat, daca au fost sarbatori legale, weekend sau noapte)

EUinSecuritate

Eu in Securitate este o campanie de informare, suport si consultanta destinata angajatilor din industria de Securitate.

Prin aceasta campanie Securitate in Romania doreste sa promoveze mai bine drepturile uneia din cele 3 parti ale industriei de Securitate, Angajatii.

Campania  cuprinde  informari cu privire la:

 • informatii despre Angajare (recrutarea, contractul de munca, fisa de post, alte informatii pe care trebuie sa le cunosti la angajare si inainte de semnare contract
 • drepturile salariale (pontaj, timp de munca, repaos, saptamanal, lunar, sporuri legale,  concediu de odihna, concediul medical, indemnizatia de somaj, alte drepturi salariale)
 • litigii de munca (cercetarea disciplinara, demisia, concedierea, restrucrturare)
 • dezvoltare profesionala in Securitate (training anual,  cursuri si avizari, cariera, oportunitati)
 • obligatii angajati

Alaturi de Verifies  Security companiei s-au alaturat Federatia Serviciilor de Securitate  si ASIS International, chapterul 277 Romania.

Informatia este un protector important al angajatului indiferent de industrie.

Pentru ca drepturile tale sa nu fie incalcate trebuie sa te informezi permanent. 

Oricine se poate  alatura campaniei  Eu in Securitate, distribuind informatia, informand colegi, sau pot trimite intrebari si/sau materiale de informare catre Securitate in Romania.

Intra in comunitatea   Linkedin Securitate in Romania

Intra in comunitatea  Facebook Securitate in Romania  

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate

VerifiES Security– Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate si celor mai potriviti Furnizori de Securitate.

Consultanta de securitate si optimizare bugete | Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate | Proiectare sisteme Securitate si incendiu |  Audit servicii si solutii de Securitate | Evaluare si selectie furnizori Securitate | Evaluare de risc la securitate fizica | Management Securitate externalizat | Urmarire, Evaluare si Receptie servicii si Sisteme Securitate.


Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate