Pompierii  în România sunt organizați în servicii de urgență profesioniste și voluntare. Serviciile de urgență sunt publice ori private.

a.Serviciile de urgență profesioniste sunt asigurate de către pompierii profesioniști (pompierii militari) din în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență potrivit reglementărilor specifice.

inc pie 5

b.Serviciile de urgență voluntare și/sau private sunt structuri specializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și/sau voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public și/sau a celui privat împotriva incendiilor și a altor calamități, în sectoarele de competență stabilite cu avizul inspectoratelor.

Serviciile voluntare pentru situații de urgență (S.V.S.U.) funcționează la nivel local, iar activitatea acestora este condusă de cătreprimar prin consiliul local.

Serviciile voluntare şi serviciile private se clasifică după cum urmează:

a) categoria I (C1) – formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire sau specialişti pentru prevenire şi cel puţin o echipă specializată;

    b) categoria a II-a (C2) – formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire, una sau mai multe formaţii de intervenţie, compusă/compuse din cel puţin două grupe de intervenţie care încadrează autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi echipe specializate.

Serviciile voluntare şi serviciile private tip C2 se dotează cu autospeciale şi utilaje, în funcţie de riscurile ce trebuie gestionate în sectorul de competenţă.
Societăţile prestatoare de servicii sunt de tip C2. Serviciile private de tip C2 prestatoare de servicii au obligaţia de a menţine autospecialele precum şi permanent, în sectorul de competenţă.
Formaţiile de intervenţie din structura unui serviciu privat tip C2 au cel puţin o grupă de intervenţie care încadrează o autospecială de capacitate medie care este formată din 3 servanți/tură.
Serviciile proprii pot să îşi constituie dispecerat.
Serviciile voluntare trebuie să asigure un mecanism adecvat pentru primirea şi transmiterea mesajelor specifice desfăşurării unei intervenţii eficiente.
Societăţile prestatoare de servicii sunt obligate să îşi constituie dispecerat.
Personalul dispeceratului execută serviciul în ture, 24 de ore din 24 de ore.
Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de intervenţie din dotare, serviciile voluntare şi serviciile private îşi organizează ateliere proprii sau încheie contracte în acest sens cu operatori economici de profil.

În serviciul voluntar, funcțiile de șef de serviciu și conducător autospeciale se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat care trebuie să aibă competenţă în domeniu potrivit legii.

Şeful de serviciu de pompieri poate să fie cel care are certificat de pompier specialist.

Persoana care dorește sa devină servant pompier trebuie să fie declarată apt medical și psihologic și să corespundă baremelor privind performanțele fizice necesare îndeplinirii atribuților specifice.

Serviciile private pentru situații de urgență (S.P.S.U.) funcționeză potrivit legii, la nivelul operatorilor economici și instituțiilor care desfășoară activități cu risc de incendiu.

Formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale a personalului serviciilor de urgență voluntare sau private se realizează de centre de formare și evaluare abilitate prin lege, avizate de către I.G.S.U.

Baza legală:

  • Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
  • Ordinul Ministerului Afacerilor şi Internelor nr. 96/2016 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

Mai multe informații pe  site-ul I.G.S.U. –  http://www.igsu.ro/index.php?pagina=info_svpsu

2.Funcții specifice serviciilor voluntare și private


Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Articole, noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, topuri de Securitate,  legislatie de Securitate, Club de Securitate, Promovare online pentru firme de securitate

Parteneri :

4Tree firma de recrutare dedicate pentru industria de Securitate

VerifiES – Verificam Eficienta in Securitate: Consultanta in industria de Securitate

Servicii pentru industria de securitate: Consultanta de securitate, Audit securitate, Selectie si audit furnizori de securitate, Solutii de securitate – optimizare buget de securitate,  Externalizare management servicii de securitate, Analize, statistici de securitate, Instrumente utile pentru industria de securitate, Consultanta marketing si vanzari, Broker de securitate.

Securitate in Romania

Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitte

Nu facem spam! Proiect VerifiES Security