Hotii fura aproape tot din ceea ce se vinde. Pana la urma, este vorba numai de timp pana cand vine cineva sa fure.

 Masuri pentru prevenirea furturilor in zona Receptie marfa

 • verificarea fizică a recepţiei produselor – în paralel cu numărătorii, respectiv lucrătorii din zona de Receptie marfa – la furnizorii „problema”, a celor care livrează produse vulnerabile sau cu valoare mare;
 • contrarecepţii cu accent pe furnizorii „problemă” şi la articolele cu minusuri semnificative; Inspectorul de securitate, atunci când consideră necesar sau prin sondaj, va reverifica recepţia la orice tip de livrare de marfă;
 • contrasemnarea documentelor printate de operatorii receptie marfa, la recepţiile / contrarecepţiile la care s-a luat decizia de verificare livrare marfă: listele de numărare, PV constatare diferenta cantitativa, alte documente;
 • verificarea după descărcare a tuturor camioanelor de marfa împreună cu lucrătorul receptie marfa responsabil şi supervizarea modului de închidere şi sigilare cu sigilii personalizate a autovehiculelor tuturor furnizorilor, indiferent de genul acestora, direcţi sau indirecţi. Numărul sigiliului se va nota in registrul de la postul acces furnizori. La ieşirea din curtea de marfă se face control in cabină şi pe spaţiile de pe osie unde se pot ascunde diverse produse.
 • inspectorul de securitate asigură împreună cu şefii de raioane responsabili depozitarea imediată a tuturor produselor vulnerabile la care s-a efectuat recepţia, în Camera securizata sau în Celulele de depozitare a produselor vulnerabile gestionate de către raioane, sau în cărucioare mobile inchise;
 • verificarea zilnica a modului de depozitare a produselor livrate la magazin în spaţiile special destinate. În curţile de marfa nu se depozitează decât bunurile pentru care magazinele au aprobare specială în acest sens (categoriile de produse ce pot fi depozitate în curtea de marfă sunt stabilite de către Receptia Marfa, Şefii de Departament şi Directorii de Magazine);
 • luarea unor masuri disciplinare conform regulamentului intern în cazurile în care se constată încălcări ale procedurilor ce vizează buna desfăşurare a activităţilor în zona Receptie Marfa;
 • verificarea prin sondaj a Registrului de evidenta retururi si precum si a anumitor retururi pentru a stabili corespondenta dintre marfa fizica si datele inscrise pe documentele de retur;
 • verificarea inlaturarii dispozitivelor antifurt de pe marfa pentru retur;
 • verificarea si contrasemnarea formularului de retur;
 • verificarea integrala sau prin sondaj a retururilor pregătite: se verifică dacă Şeful de raion / Adjunctul a menţionat fiecare articol de pe paletul pregătit pentru retur marfă în documentele de însoţire;
 • toţi paleţii pregătiţi pentru retur marfă vor avea, obligatoriu, „Formular de retur pentru paleti” pe care va semna agentul de securitate desemnat;
 • supervizarea si verificarea, închiderea şi sigilarea cu sigilii personalizate a autovehiculelor transportatorilor care au încărcat marfa retur pentru toate camioanele care pleacă la depozitele externe si pentru furnizorii directi;
 • verificarea prin sondaj a Registrului de iesire marfă, care cuprinde rubrici privind:  data, ora, marfa ieşită, motivul ieşirii (ex: retur marfă către furnizor), raionul, existenţa / non-existenţa  foii de palet, numele şi marca celui care semnează foaia de palet;
 • verificarea prin sondaj a Registrului pentru evidenta neconformitati la receptie (marfuri refuzate din mai multe aspecte: calitatativ, cantitativ, etc.);
 • verificarea marfurilor refuzate la receptie conform documentelor intocmite de catre receptie marfa (marfuri livrate fara comanda sau peste comanda);
 • verificarea prin sondaj a spatiul destinat receptiilor (rampa), după recepţie, in mod normal, marfa este transferată în zona de depozitare sau în spatiul de vanzare, rampa fiind eliberată pentru recepţia unei noi livrări. De asemenea, pe rampă se realizează înlăturarea ambalajelor inutile şi a deşeurilor acumulate în cursul procesului de recepţie a mărfii. Numai angajaţii de la Recepţie Marfă, reprezentanţii Serviciului de Securitate (firmă de pază, după caz) şi reprezentanţii furnizorului pot intra în zona rampei. Reprezentanţii furnizorului au acces în zona rampei şi în depozitul recepţiei marfă numai până la limita de restricţie (considerată aria de vizualizare a camerei de supraveghere video amplasată la intrarea în rampă) şi numai după ce au predat Avizul de însoţire a mărfii şi au primit ecusonul inscripţionat „furnizor”. Accesul altor persoane pe rampă este strict interzis, exceptiile fiind: angajaţii responsabili pentru transferul mărfii şi evacuarea deşeurilor; angajaţii care execută instrucţiuni speciale ale conducerii (de exemplu: deservirea sistemelor IТ, decorarea, etc.); angajaţii care participă la efectuarea recepţiei conform principiului „verificării duble”; Responsabilul HACCP (pentru produsele alimentare);
 • verificarea prin sondaj a stationarii  camioanelor furnizorilor în curtea de narfa doar în timpul descărcării la rampă;
 • verificarea tuturor documentelor intocmite la eliminarea deseurilor (paleti rupti, ambalaje) din cadrul magazinului catre diverse entitati, respectiv daca cele inscrise pe documente corespund fizic;
 • verificarea prin sondaj a documentelor arhivate de catre biroul de receptie marfa cu precadere pentru marfurile care sunt expediate catre anumite depozite;
 • verificarea prin sondaj a avizelor de expeditie marfa intocmite, arhivarea lor cat si corespondenta dintre avizul rosu (exemplarul 2) cu confirmarea de primire de la destinatar cat si avizul verde (exemplarul 3) ramas la emitent.

Loss Prevention /Audit Retail

Discuta acum cu un consultant VerifiES

Verifies security


Intra in comunitatea   Linkedin Securitate in Romania

Intra in comunitatea  Facebook Securitate in Romania  

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate

VerifiES Security – Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate.

Consultanta de securitate:  Design si proiectare solutii de securitate, Evaluare si selectie furnizori Securitate, Audit servicii si solutii de securitate, Optimizare bugete securitate, Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate, Politici si proceduri de securitate, Programe de loss prevention, Receptie si evaluare sisteme de securitate

Total Security Management: Proiectare sisteme Securitate si incendiu,  Evaluare de risc la securitate fizica, Implementare solutii de Securitate, paza, sisteme de securitate, monitorizare alarme, Management de Securitate.

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate