Societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei pot înfiinţa dispecerate de zonă pentru prestarea serviciilor de monitorizare şi intervenţie.

Baza legala se regaseste in Hotararea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se înţelege:

 •  realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat în obiectiv cu o staţie de dispecerizare care asigură recepţionarea semnalelor furnizate de centrala de alarmă;
 • verificarea periodică a conexiunii cu obiectivul;
 • preluarea cu operativitate a semnalelor recepţionate de către operatorii staţiei de dispecerizare şi verificarea veridicităţii alarmei prin dirijarea la faţa locului a echipajelor de intervenţie sau prin verificare tehnică de la distanţă;
 • sesizarea autorităţilor competente în funcţie de situaţie, când s-a stabilit că autorii au săvârşit fapte penale ori contravenţionale;
 • asigurarea mentenanţei periodice a sistemului de alarmă, a sistemului de transmitere a alarmei şi a centrului de monitorizare;
 • asigurarea intervenţiilor tehnice pentru eliminarea disfuncţionalităţilor echipamentelor.

Infiinţarea dispeceratelor de zonă se poate face numai după avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii acestora.

Intervenţia echipajelor mobile în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonaţii conectaţi se va realiza cu personal calificat din cadrul  societăţilor specializate de pază şi protecţie.

În situaţiile în care intervenţia este confirmată şi forţele proprii sunt depăşite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunţă unitatea de poliţie competentă, în vederea prinderii infractorilor şi a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceştia vor fi predaţi de îndată unităţilor de poliţie.

In planul de pază al se va mentiona in mod obligatoriu daca obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarmă la un dispecerat de monitorizare şi transmitere a semnalelor de alarmă.

Dispeceratele de monitorizare asigură preluarea directă şi verificarea semnalelor de la sistemele conectate şi iau măsurile necesare în vederea alertării echipajelor de intervenţie astfel încât să fie respectaţi timpii maximali stabiliţi prin normele metodologice. Prestatorii serviciilor de monitorizare şi operatorii economici au obligaţia de a asigura intervenţia fără a depăşi 15 minute în localităţi urbane, respectiv 30 de minute în localităţi rurale, şi de a lua, până la intervenţia organelor judiciare, primele măsuri necesare conservării urmelor infracţiunii şi a mijloacelor materiale de probă.

Conditii pentru infiintarea serviciilor de monitorizare şi intervenţie:

a) să deţină staţia de dispecerizare necesară recepţionării semnalelor de la sistemele abonaţilor, în conformitate cu standardele europene sau naţionale în vigoare;
b) să aibă personal angajat şi avizat pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului;
c) să dispună de un sediu înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat care să corespundă standardelor europene sau naţionale în vigoare în privinţa organizării şi funcţionării unui centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor;
d) să deţină echipamentele de comunicaţii şi canal de date tip voce în conexiune on-line cu echipajele mobile de intervenţie;
e) să deţină autoturismele şi să aibă agenţi de intervenţie pază şi ordine pentru verificarea alarmelor şi intervenţia la evenimente sau să aibă contractate aceste mijloace şi servicii de la o societate licenţiată;
f) să deţină tehnica necesară pentru înregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu echipajele, beneficiarul şi autorităţile, precum şi pentru stocarea acestora pe o perioadă de 30 de zile;
g) să deţină poliţă de asigurare valabilă pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare şi intervenţie;
h) să aibă proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului.

Societatea care asigură serviciile de monitorizare şi beneficiarul au obligaţia de a lua măsuri pentru preîntâmpinarea următoarelor situaţii:

a) sesizarea în mod eronat a autorităţilor pentru intervenţia la obiectivele monitorizate;
b) nesesizarea efracţiei sau a stării de pericol ori sesizarea tardivă, din motive imputabile societăţii prestatoare sau beneficiarului;
c) declanşarea de alarme false repetate datorată neasigurării condiţiilor de exploatare şi mentenanţă corespunzătoare a sistemelor de alarmă.

Prestatorii serviciilor de monitorizare şi operatorii economici care au organizat dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei au obligaţia transmiterii semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, a unor informări cu privire la activităţile desfăşurate către unitatea de poliţie competentă teritorial, conform modelului difuzat de poliţie.

Serviciul de monitorizare – interventie este destinat societatilor care dețin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor și informațiilor cu caracter secret de stat. Acestia sunt obligați conform legii să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecție și sistemele de alarmare împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a acestora, precum și în locurile unde se desfășoară activități care au un asemenea caracter.

Beneficiile serviciilor de monitorizare – interventie

Avantajul esențial al unui serviciu de monitorizare-interventie este îmbunătățirea detectării incidentelor de securitate prin monitorizarea continua, analiza activității evenimentelor si interventie operativa.

Echipele de monitorizare-interventie sunt esențiale pentru a asigura detectarea și răspunsul la timp al incidentelor de securitate. Monitorizarea 24/7 oferită oferă organizațiilor avantajul de a se apăra împotriva incidentelor și infractiunilor, indiferent de vectori, ora zilei sau de tipul evenimentului / situatiei de criza

Majoritatea managerilor de securitate își orientează atenția mai mult asupra elementului uman decât asupra elementului  tehnologic pentru a „evalua și atenua direct amenințările, mai degrabă decât să se bazeze pe un scenariu”. De asemenea, îndeplinesc nevoile companiei și ale clienților și lucrează la nivelul lor de toleranță la risc.

Pentru cele mai bune rezultate, serviciile de monitorizare-interventie trebuie să țină pasul cu cele mai noi informații despre situatiile operative și să utilizeze aceste informații pentru a îmbunătăți activitatea de supraveghere, apărare si interventie.

Serviciile de monitorizare-interventie de succes folosesc automatizarea securității pentru a deveni eficiente. Prin combinarea tehnicienilor de securitate cu înaltă calificare cu automatizarea securității, organizațiile își măresc puterea de analiză pentru a îmbunătăți măsurile de securitate și pentru a se apăra mai bine.


Contacteaza acum un consultant VerifiES pentru cele mai eficiente servicii de monitorizare interventie

Servicii Monitorizare alarme si interventie Verifies

 • Management de proiect, o singura factura un singur furnizor, o singura persoana de contact;
 • In bugetul stabilit selectam  cele mai potrivite servicii de monitorizare alarme;
 • Monitorizam permanent livrarea serviciilor;
 • Raportare instant;
 • Raportare lunara a activitati desfasurate;
 •  Utilizare solutii soft, pentru reducere si verificare  alarme (monitorizare, videoanaliza, efractie, control acces);
 • Consultanta si suport pe parcursul implemantarii solutiei de securitate;
 • Revizuire, realizare, evaluare si testare proceduri de securitate.


Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate