Spor sau bonus?

In companiile private nu exista sporuri, cu exceptia celor stabilite prin negocieri in contractul colectiv de munca la nivel de ramura si a celor prevazute in Codul muncii. Totodata, in companiile private se ofera mai mult bonusuri, si nu sporuri, care se acorda lunar, trimestrial sau anual, in functie de rezultatele individuale ale angajatului sau de evolutia indicatorilor financiari ai firmei.

Spor la salariu. Cadrul legal

Legea 153/2017 actualizată în 2020 este baza legala pentru sporul la salariu. Sporul reprezintă un element al salariului lunar, acordat ca procent la salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, în condiţiile legii, pentru fiecare categorie de personal, . Conform Codului Muncii, articolul 160, salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

Sporul pentru munca de noapte

Dacă îți desfășori activitatea ca agent de securitate, între orele 22.00 și 6.00 beneficiezi, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază. Sporul se acordă dacă timpul lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor.

Spor pentru muncă suplimentară

Munca suplimentară prestată in activitatea de paza si protectie, peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), articolul 21 din Legea 153/2017,munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, corespunzător orelor suplimentare efectuate.

In cazul in care lucrezi suplimentar în zilele de repaus săptămânal, de sărbători egale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează și munca ta nu poate fi compensată prin ore libere plătite, trebuie să primești un spor de 100% din salariul de bază, corespunzător orelor suplimentare efectuate.

Plata muncii suplimentare se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic în scris, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților.

La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

Spor de vechime în muncă

Conform articolului 16, alin. 3 din Codul Muncii, munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă reprezintă vechime în muncă. Astfel, totalitatea perioadelor în care ai desfăşurat activităţi pe baza unor contracte de muncă constituie vechime. Ca angajat in paza si protectie, poți negocia includerea unui spor pentru vechime în muncă în contractul individual şi o anumită perioadă necesară pentru calcularea acestuia. În momentul însumării acestei perioade, vei beneficia de spor. Există anumite procente din salariul de bază, care se utilizează în practică pentru sporul de vechime în muncă, însă ele sunt orientative, angajatorul poate opta oricând pentru alte variante:

  • 5% – între 3 – 5 ani vechime în muncă;
  • 10% – între 5 – 10 ani vechime în muncă;
  • 15% – între 10 – 15 ani vechime în muncă;
  • 20% – între 15 – 20 ani vechime în muncă;
  • 25% – peste 20 de ani vechime în muncă.

Sporul corespunzător vechimii în muncă se plătește cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă.

Spor pentru condiții grele

Se acordă personalului care lucrează în activitatea de încărcare-descărcare vagoane, nave, mijloace de transport auto; personalul care lucrează în activitatea de manipulare manuală de greutăți de peste 25 kg, conform Contractului nr. 320/2002 colectiv de muncă unic la nivelul ramurii industriei alimentare, a băuturilor și tutunului.

Spor pentru condiții nocive

Acest spor este primit de: personalul care lucrează în centralele frigorifice; la compresoarele de aer și bioxid de carbon (CO2), oxigen și hidrogen; la centralele termice pe combustibili lichizi, solizi și gazoși;  la stațiile de reparare, întreținere și încărcare acumulatori; personalul care execută analize fizico-chimice; în locuri de muncă cu umiditate mai mare decât limita admisă (cu excepția subramurii conservelor); în locuri de muncă cu temperatură peste și sub limita admisă; la multiplicare xerox, alte tipuri de copiatoare, computere cu monitor; în atelierele de vulcanizare; în silozurile de cereale, semințe și zahăr;  în timpul iernii (decembrie – martie) în aer liber. Acest spor se acordă și pentru personalul care lucrează la activitatea de preparări soluții de curățire (sodă caustică, sodă calcinată și acizi); personalul care lucrează în activitatea de mașini (operator la mașinile de spălat, îmbuteliat, capsat), cu excepția subramurilor industriei cărnii și conservelor, conform Contractului nr. 320/2002 colectiv de muncă.

Spor pentru condiții periculoase

Este acordat personalului care lucrează la recipienți sub presiune, sub control ISCIR; personalul de pază, personalul de întreținere și reparații instalații electrice de înaltă și joasă tensiune; .

Spor pentru condiții penibile de lucru

Pentru acest spor se încadrează personalul care lucrează la instalațiile de epurare ape reziduale, în activitatea de colectări deșeuri; personalul care lucrează în secția de mățărie-abator.

Spor de handicap

Pentru activitatea desfășurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Premii si prime

 Premiile de excelență se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea sistemului din care face parte, a participat la activități cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea activitatilor.

Premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși, anual, două salarii de bază minim brute pe țară garantate în plată.


EUinSecuritate

Eu in Securitate este o campanie de informare, suport si consultanta destinata angajatilor din industria de Securitate.

Prin aceasta campanie Securitate in Romania doreste sa promoveze mai bine drepturile uneia din cele 3 parti ale industriei de Securitate, Angajatii.

Campania  cuprinde  informari cu privire la:

  • informatii despre Angajare (recrutarea, contractul de munca, fisa de post, alte informatii pe care trebuie sa le cunosti la angajare si inainte de semnare contract
  • drepturile salariale (pontaj, timp de munca, repaos, saptamanal, lunar, sporuri legale,  concediu de odihna, concediul medical, indemnizatia de somaj, alte drepturi salariale)
  • litigii de munca (cercetarea disciplinara, demisia, concedierea, restrucrturare)
  • dezvoltare profesionala in Securitate (training anual,  cursuri si avizari, cariera, oportunitati)
  • obligatii angajati

Alaturi de Verifies companiei s-au alaturat Federatia Serviciilor de Securitate  si ASIS International, chapterul 277 Romania.

Informatia este un protector important al angajatului indiferent de industrie.

Pentru ca drepturile tale sa nu fie incalcate trebuie sa te informezi permanent. 

Oricine se poate  alatura campaniei  Eu in Securitate, distribuind informatia, informand colegi, sau pot trimite intrebari si/sau materiale de informare catre Securitate in Romania.


Intra in comunitatea   Linkedin Securitate in Romania

Intra in comunitatea  Facebook Securitate in Romania  

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate

VerifiES Security– Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate si celor mai potriviti Furnizori de Securitate.

S si incendiu |  Audit servicii si solutii de Securitate | Evaluare si selectie furnizori Securitate | Evaluare de risc la securitate fizica | Management Securitate externalizat | Urmarire, Evaluare si Receptie servicii si Sisteme Securitate.

Securitate in Romania

Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitte

Nu facem spam! Proiect VerifiES Security