Avizare/Autorizare construcții și amenajări

Pentru obținerea unor construcții de calitate sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;
 • b) securitate la incendiu;
 • c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;
 • d) siguranță și accesibilitate în exploatare;
 • e) protecție împotriva zgomotului;
 • f) economie de energie și izolare termică;
 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

În ceea ce privește cerința fundamentală securitate la incendiu, o construcție trebuie să fie proiectată și executată în așa fel încât, în cazul unui astfel de eveniment:

 • stabilitatea elementelor portante ale construcției să poată fi asumată pe o perioadă determinată;
 • apariția și propagarea focului și a fumului în interiorul construcției să fie limitate;
 • extinderea focului către construcțiile învecinate să fie limitată;
 • ocupanții să poată părăsi construcția sau să poată fi salvați prin alte mijloace;
 • să fie luată în considerare siguranța echipelor de intervenție.

În acest context  a fost instituit sistemul calității în construcții care cuprinde, printre altele:

 • verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor,
 • recepția construcțiilor,
 • exercitarea controlului de stat al calității în construcții,
 • atestarea tehnico-profesională și autorizarea specialiștilor care desfășoară activitate în construcții,
 • certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții etc.

Executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor este permisă doar în baza unei autorizații de construire emisă  de administrația publică locală.

Lista cu avizele și acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții este adusă la cunoștința solicitantului prin certificatul de urbanism și cuprinde, în mod obligatoriu, și avizul de securitate la incendiu, respectiv de protecție civilă .

Ca parte integrantă a sistemului calității în construcții, a fost elaborat cadrul legislativ care să reglementeze domeniul apărării împotriva incendiilor .

Astfel, a fost instituită obligația ca, doar pentru anumite categorii de construcții și amenajări stabilite prin hotărâre  de Guvern să se obțină avizul/autorizația de securitate la incendiu.

Astfel, avizul de securitate la incendiu este solicitat prin certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației   de construire și este emis pentru proiectul de execuție a construcției.

Autorizația de securitate la incendiu trebuie solicitată după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și certifică  îndeplinirea de către construcție a măsurilor de securitate la incendiu impuse de reglementările tehnice de proiectare.

În ceea ce privește factorii implicați în proiectarea construcțiilor și a atribuțiilor ce le revin, aceștia sunt:

 • investitori, beneficiari – investitorii au obligația de obținere a acordurilor și a avizelor prevăzute de  lege, precum și a autorizației de construire.

De asemenea, ei trebuie să asigurare verificarea proiectelor prin   specialiști verificatori de proiecte atestați și să asigure expertizarea construcțiilor de către experți tehnici   atestați, în situațiile în care la aceste construcții se execută lucrări de modificare și/sau schimbare de destinație . In addendum, ei au obligația de a solicita și obține avizul/autorizația de securitate la incendiu.

 • proiectanți – Ei au obligația să cuprindă în documentațiile pe care le întocmesc măsurile de apărare   împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conțin obiectele proiectate.
 • verificatori de proiecte și experți tehnici – sunt atestați pe domenii și specialități de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, urmare a unui interviu  desfășurat în cadrul unei comisii alcătuită din specialiști în domeniu dintre care face parte și un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Lista cu acești specialiști poate fi consultată pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
 • specialiști din structurile de avizare-autorizare – exercită controlul statului în domeniul apărării  împotriva incendiilor prin verificarea modului în care factorii enumerați mai sus respectă prevederile reglementărilor tehnice de proiectare privind cerința securitate la incendiu. În urma analizării  documentațiilor tehnice depuse, respectiv a verificării construcției în teren, aceștia propun eliberarea  avizului/autorizației de securitate la incendiu

Etape obtinere Autorizatie/avizului de securitate la incendiu

 • Evaluarea riscului de incendiu
 • Realizarea unui site survey pentru culegerea informatiilor necesare intocmirii documentelor pentru autorizare
 • Analizarea documentatiei existente pentru a oberva daca aceasta se coreleaza cu informatiile de pe teren
 • Completarea dosarului de autorizare
 • Realizarea scenariului de securitate la incendiu
 • Realizarea raportului de expertiza tehnica pentru securitate la incendiu
 • Realizarea referatului verificatorului de proiect pentru cerinţa esentiala securitate la incendiu – constructii si instalatii – la fazele de proiectare proiect tehnic si detalii de executie, relevee, iar in functie de caz, pentru proiectul intocmit avand la baza referatul de expertiza;
 • Intocmirea dosarului complet pentru a intra in posesia autorizatiei de securitate la incendiu in trei exemplare;
 • Depunere cerere de autorizare la ISU;
 • Asistenta tehnica de specialitate pe parcursul vizitei oficiale a reprezentantilor ISU;
 • Obtinere autorizatie de securitate la incendiu.

Speed Fire si Verifies  demareaza o campanie de informare si prevenire prin care atragem atentia asupra riscurilor la care se supun firmele atunci cand nu respecta normativele de incendiu, cand nu implementeaza masuri de prevenire si diminuarea riscurilor la incendii.

” Nu te juca cu FOCUL”  este o campanie prin care dorim sa informam cat mai multe persoane juridice, in special  firmele care au activitate cu publicul si nu numai, asupra riscurilor la care se supun ei angajatii si clientii lor prin netratarea corespunzatoare a riscurilor de securitate la incendiu.


Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Articole, noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate,   Promovare online pentru firme de securitate

VerifiES Security:  Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte. Consultanta si servicii pentru industria de securitate

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate si cei mai potriviti Furnizori de Securitate.

VerifiES Efficiency– Eficienta in Securitate:

Consultanta de securitate si optimizare bugete | Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate | Proiectare sisteme Securitate si incendiu |  Audit servicii si solutii de Securitate | Evaluare si selectie furnizori Securitate | Evaluare de risc la securitate fizica | Management Securitate externalizat | Urmarire, Evaluare si Receptie servicii si Sisteme Securitate.

VerifiES Evolution – Evolutie in Securitate: Servicii de consultanta in Securitate: dezvoltare companii de securitate,  strategie, management, marketing, vanzari, consultanta financiara, Recrutare si Training

Contacteaza un consultant Verifies pentru a afla mai multe informatii   www.verifies.ro

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate