MASTER în Ingineria sistemelor de securitate la incendiu şi de securitate fizică ȋn clădiri

Facultatea de inginerie a Instalatiilor are onoarea sa prezinte un nou program de master, acreditat ARACIS, denumit” “+” , care se dovedeste necesar atat pentru viitorii absolventi ai specializării de licenţă din cadrul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor, dar şi pentru potenţiali absolvenţi de universităţi cu profil tehnic in domenii conexe, si care sa le permita desfasurarea activitatii in domeniul securitatii in cladiri. Recomandam acest master si absolventilor cu studii in domeniul arhitectura, constructii, profil mecanic, profil electric, etc.

Programul de master urmărește crearea unui cadru organizat de formare a specialiștilor în domeniul securității, promovând o abordare integrată a problematicii specifice. In cadrul acestui master, vor fi acoperite doua direcţii principale: securitatea la incendiu şi securitatea în clădiri. Scopul masterului este ca absolvenții să integreze cât mai mult din aspectele specifice securității în clădiri și să aibă o viziune completă asupra problematicii securității în mediul construit.

Misiunea programului de masterat “Ingineria sistemelor de securitate la incendiu şi de securitate fizică ȋn clădiri”, în contextul domeniului de studii universitare INGINERIE CIVILĂ ŞI INSTALAŢII constă în:

► crearea unui program interdisciplinar de masterat, orientat preponderent spre profesionalizare, în sensul dobândirii de competenţe profesionale în domeniul specializat al “Ingineriei sistemelor de securitate la incendiu şi de securitate fizică ȋn clădiri”; totodată, programul de master oferă absolvenţilor cunoştinţe fundamentale suplimentare care permit continuarea studiilor în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, în primul rând în domeniul de doctorat Inginerie civilă şi instalaţii;

►formarea de specialişti cu studii superioare, care să le permită îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările în vigoare pentru a desfăşura activităţi specifice acestui domeniu.

Putem vorbi de asigurarea de competente profesionale intr-un concept multidisciplinar integrat, astfel incat un specialist format in acest master sa poata indeplini o varietate larga de activitati, dintre care se mentioneaza:

  • Conceptia, proiectarea si optimizarea tehnica si economica a sistemelor de protectie activa si pasiva impotriva incendiilor, detectie, alarmare la efractie si control al accesului televiziune cu circuit inchis si monitorizare pentru mediul construit;
  • Coordonarea si controlul activitatilor cu caracter tehnic privind intretinerea si exploatarea sistemelor de protectie activa si pasiva impotriva incendiilor, detectie, alarmare la efractie si control al accesului televiziune cu circuit inchis si monitorizare pentru mediul construit
  • Coordonarea si realizarea instalarii, punerii in functiune si testarii sistemelor de protectie activa si pasiva impotriva incendiilor, detectie, alarmare la efractie si control al accesului televiziune cu circuit inchis si monitorizare pentru mediul construit
  • Realizarea de studii, expertize, verificari, coordonare de proiecte complexe in domeniul securitatii la incendiu si securitatii la efractie ( cu conditia obtinerii atestatelor necesare pentru aceste servicii).
  • Realizarea activitatilor de cercetare legate de domeniul securitatii la incendiu si al securitatii la efractie in mediul construit.
  • Sintetizarea, explicarea si transmiterea informatiilor privind alcatuirea si functionarea sistemelor de protectie activa si pasiva impotriva incendiilor, detectie, alarmare la efractie si control al accesului televiziune cu circuit inchis si monitorizare pentru mediul construit

Citeste mai mult pe: Electricianul.ro


 

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Articole, noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, topuri de Securitate,  legislatie de Securitate, Club de Securitate, Promovare online pentru firme de securitate

VerifiES Security: Servicii pentru industria de securitate

VerifiES Efficiency– Eficienta in Securitate:  Achizitii servicii de Securitate, Proiectare si Receptie sisteme de Securitate, Selectie, Evaluare si Audit furnizori de Securitate, Consultanta de securitate, Audit securitate Solutii de securitate – optimizare buget de securitateExternalizare management servicii de securitate, Analize, statistici de securitate, Instrumente utile pentru industria de securitate

VerifiES Employees – Angajati in Securitate: Servicii de recrutare si training pentru industria de Securitate

VerifiES Evolution – Evolutie in Securitate: Servicii de consultanta dedicate firmelor de Securitate: strategie, management, marketing, vanzari, consultanta financiara.

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate