OSPA: Cum vă simțiți acum, la final, când Gala Premiilor OSPA – ediția 2017 – s-a încheiat?

Iolanda Stăniloiu: Am fost încântată să fiu parte a proiectului Premiilor OSPA, program care și-a propus încă de la început să stabilească un set de criterii obiective prin care să putem aprecia și aplauda excelența profesională în domeniul securității private din România.

 

OSPA: Cum ați primit propunerea de a fi președinta juriului ediției 2017 a Premiilor OSPA de excelență îm securitatea privată?

Iolanda Stăniloiu: M-am simțit extrem de onorată de propunerea de a conduce juriul celei de a doua ediție a Premiilor OSPA România, de responsabilitatea care mi-a fost încredințată. A fost și un pic de emoție, căci nu este ușor să știi că vei conduce o echipă de profesioniști excepționali, care au ca misiune să găsească o unitate de măsură justă cu care să măsoare, să compare și în cele din urmă să departajeze o serie de proiecte care, în sinea lor, sunt rodul a zeci – sute – dacă nu mii – de ore de muncă. Țin să le mulțumesc încă o dată tuturor membrilor juriului, domnii: Alexandru Costachi, Alin-Petru Lupea, Aurel Catrinoiu,  gen. (r) Ion Popescu, Liviu Mateescu, Rene Păsculescu, Silvian Pena, Stelian Arion, Constantin Iordache, Vasilică Istrate care, prin experiența lor, prin atenția la detalii și la nuanțe, mi-au făcut misiunea mai ușoară.

 

OSPA: Care a fost motivul hotărâtor care v-a determinat să acceptați propunerea de a conduce juriul?

Iolanda Stăniloiu: Am acceptat deoarece Premiile OSPA răsplătesc excelența profesională, performanța într-un domeniu care încă luptă să-și dobândească recunoașterea importanței pe care o are în societate. În acest context, consider că este extem de important să ne fixăm reperele excelenței în profesie și să ne raportăm mereu la ele, să ne contruim o tradiție a excelenței, să ne obișnuim cu ea și să învătăm să o recunoaștem și să o respectăm.

O spun cu toată convingerea: avem nevoie de un set de valori stabile la care să ne raportăm pe termen lung, precum și un set de criterii obiective prin care să vedem în ce măsură atingem acele valori de calitate care sunt în măsură să crească prestigiul industriei de securitate privată în România. În lipsa acestor valori și a unui set de criterii de evaluare obiectivă nu facem decât să ne complacem în mediocritate și în compromis.

 

OSPA: Care au fost elementele față de care ați analizat proiectele și persoanele înscrise în competiție?

Iolanda Stăniloiu: Au fost două seturi de criterii de evaluare, unul ‘strategic’, de viziune, ca să mă exprim mai clar, iar al doilea set de criterii a fost strict tehnic, de evaluare pe bază de punctaj. Dacă vi se pare interesant, putem intra și în detalii.

 

OSPA: Cred că ar fi extrem de interesant. Să începem cu primul set de criterii, pe care l-ați denumit ‘strategic, de viziune’.

Iolanda Stăniloiu: În primul rând am luat în calcul valoarea socială a proiectului – care este valoarea adăugată a acestuia pentru comunitate sau pentru companie – căci – nu-i așa? – și companiile sunt organisme sociale. În al doilea rând, ne-a interesat exemplaritatea lui: cât este el de nou, de interesant și problemele care le rezolvă. În al treilea rând, ne-a interesat gradul de aplicabilitate și de scalabilitate – adică măsura în care el poate fi replicat și în ale cazuri – mai mari sau mai mici, mai simple sau mai complexe.

 

OSPA: Și acum să dscutăm despre criteriile strict tehnice. Care este metodologia de punctare?

Iolanda Stăniloiu: Aplicațiile la OSPA sunt anonimizate și apoi notate cu puncte pe o scară de la 0 la 10, unde 0 este „foarte slab”, 5 este „mediocru”, iar 10 „foarte bun – excelent”. Aplicațiile notate de membrii juriului în mod individual sunt transmise direct echipei OSPA în Marea Britanie unde notele sunt coroborate pentru a obține un scor agregat pentru fiecare dintre ele. Câștigătorul fiecărei categorii OSPA va fi acela care va obține scorul cel mai mare, cu condiția ca acest scor să reprezinte atingerea unui nivel înalt de excelență profesională.

Trofeul OSPA va fi atribuit doar candidaților al căror scor mediu se plasează la un nivel cel puțin „bun”, fiind exclusă decernarea unui premiu unui concurent care a obținut un punctaj mediocru sau slab, chiar dacă este SINGURUL înscris la acea secțiune. După cum spuneam, Premiile OSPA sunt ‚premii de excelență’ nu sunt premii ‚de complezență’.

 

OSPA: Jurizarea pe baza criteriilor ‚tehnice’ este un proces cvasi-mecanic sau lasă loc și la observații calitative?

Iolanda Stăniloiu: Nu, sub nicio formă, nu. Schema de notare este prevăzută și cu două secțiuni importante unde pot fi inserate și comentarii calitative: a) Verificarea de calitate – o secțiune membrii juriului pot menționa dacă după cunoștința lor anumite informații din aplicațiile evaluate nu sunt credibile. Președintele juriului va trebui să analizeze această suspiciune, iar astfel de situații sunt folosite la edițiile următoare în procesul de îndrumare a candidaților, care vor fi ghidați pentru a introduce în aplicațiile lor numai informații relevante și verificabile; b) Feedback  – o a doua secțiune unde membrii juriului pot face mențiuni atunci când consideră că una dintre aplicațiile evaluate este cea mai bună dintre cele pe care le-a evaluat.

 

OSPA: Există posibilitatea ca membrii juriului să știe pe cine jurizează?

Iolanda Stăniloiu: Organizatorii  premiilor OSPA  – din România și din întreaga lume – au gândit un sistem prin care să se asigure un grad de obiectivitate cât mai ridicat al jurizării. Toate informațiile conținute în aplicații sunt tratate ca fiind personale și confidențiale și sunt anonimizate. De asemenea, notele acordate sunt confidențiale, nu sunt dezvăluite candidaților sau altor membri ai juriului.  Pe de altă parte, informațiile furnizate de fiecare dintre membrii juriului sunt anonimizate și combinate cu cele furnizate de ceilalți membri ai juriului pentru a se obține scorul agregat final pentru fiecare aplicație, lucru care este făcut de echipa OSPA din Marea Britanie.

 

OSPA: Există posibilitatea ca cineva să-și jurizeze propria aplicație sau să poată juriza o aplicație a firmei sale?

Iolanda Stăniloiu: Aplicațiile sunt filtrate și distribuite membrilor juriului astfel încât aceștia să nu primească spre evaluare aplicații ale unor companii sau persoane cu care au legături personale ori profesionale.  Dacă simt că ar fi în conflict de interese, membrii juriului trebuie să se abțină  în procesul de notare. În juriul pe care l-am condus am avut două cazuri în care un membru al juriului ar fi avut de jurizat candidați din firma sa la două categorii, și – de asemenea – un alt membru al juriului care a fost candidat pentru întreaga carieră. Cei doi s-au recuzat și nu au notat deloc categoriile respective.  Cum spuneam, Premiile OSPA sunt premii de excelență și nu de complezență, iar cei doi membri ai juriului în cauză – ca de altfel TOȚI membrii juriului! – au ințeles că reputația lor personală precum și reputația competiției ca atare sunt mai presus decât unele orgolii de moment sau de mici meschinării.

 

OSPA: Sunteți mulțumită de felul în care a decurs jurizarea?

Iolanda Stăniloiu: Sunt EXTREM de mulțumită! Am pornit cu toții în acest proiect pornind de la principiul că valorile morale și profesionale pe care dorim să clădim această industrie trebuie să constituie etaloane pentru toți și pentru fiecare persoană care lucrează în domeniul securității private, în primul rând integritaea morală și imparțialitatea. Membrii Juriului fac parte integrantă din programul OSPA, iar integritatea lor personală trebuie să fie modele în ochii oricărei persoane corect informate și de bună credință ce lucrează în acest domeniu.

A consemnat Ovidiu Constantinescu.


Securitate in Romania

Servicii pentru industria de securitate: Consultanta de securitate, Audit securitate, Selectie si audit furnizori de securitate, Solutii de securitate – optimizare buget de securitate, Business Intelligence, Business Counterintelligence, Securitatea informtiilor, Externalizare management servicii de securitate, Analize, statistici de securitate, Instrumente utile pentru industria de securitate, Consultanta marketing si vanzari, Training, Recrutare, Joburi securitate, Marketing online, Broker de Securitate.

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate