Data: 27.10.2015

Localitatea: Bacau

Compania: CIT One (fosta BCR Procesare) SRL, membra a Grupului BCR

1. Coordoneaza si controleaza desfasurarea activitatii de procesare de numerar a personalului din echipa de procesare; raspunde pentru executarea sarcinilor si lucrarilor la termen si in timp util (in timpul programului de lucru) respectand reglementarile in vigoare;
2. Coordoneaza, controleaza si raspunde de respectarea reglementarilor si a legislatiei in vigoare in ceea ce priveste efectuarea operatiunilor de numarare, verificarea autenticitatii bancnotelor, sortare/triere si impachetare a numerarului in vederea remiterii acestuia la Banca Nationala a Romaniei si clienti;
3. Verifica si/sau completeaza evidentele pentru numerar (bancnotele si monedele) si alte valori, asa cum sunt definite conform reglementarilor interne, primite din colectarile efectuate de la clientii CIT One; este responsabil pentru integritatea valorilor preluate in gestiune;
4. Coordoneaza si monitorizeaza operatiunile de despachetare/numarare gropuri sigilate primite de la clienti;
5. Preda/primeste si inregistreaza numerarul si alte valori repartizate spre procesare catre verificatorii valori si semneaza toate documentele aferente;
6. Completeaza si semneaza registrele de evidenta proprii in conformitate cu reglementarile in vigoare;
7. Confirma, in sistemul informatic, intrarile si iesirile de numerar in/din tezaurul centrului de procesare, conform profilului de utilizator alocat; inregistreaza in sistemul informatic ordinele de plata/incasare aferente numerarului alimentat/restituit din ATM-uri, cu ocazia operatiunilor de alimentare a acestora;
8. Inregistreaza numerarul colectat in contul clientilor care au incheiat “Conventii de prestari servicii de colectare si remitere numerar” cu compania; transmite clientilor confirmarea sumelor transmise in saci, pe baza documentelor specifice activitaţilor de colectare;
9. Controleaza rapoarte operative privind soldurile de numerar existente in tezaur pe zi deschisa/zi inchisa (la sfarsitul zilei) si situatii operative privind numerarul procesat; verifica si arhiveaza actele zilei; intocmeste orice alte tipuri de rapoarte operationale solicitate de supervizor sau sefii de departament din cadrul Administraţiei Centrale a companiei;
10. Controleaza si organizeaza activitatile de pregatire a numerarului si casetelor in vederea alimentarii echipamentelor clientilor (ATM, MFM, ASV), precum si a altor valori (tichete, bonuri valorice etc.) intrate in centrul de procesare;
13. Participa la inchiderea operatiilor zilnice de casierie;
14. Participa la operatiunile de predare-primire a valorilor spre si de la operatorul bancar colectare, conform reglementarilor interne in vigoare;
15. Urmareste modul in care agentii de paza isi indeplinesc indatoririle de serviciu si raspunde pentru paza si integritatea centrului de procesare. De asemenea urmareste ca acestia sa se prezinte la lucru echipati corespunzator, sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu intre in serviciu alti agenti decat cei care sunt stabiliti si aprobati sa execute aceasta activitate;
16. In lipsa supervizorului, face propuneri sefului structurii de securitate pentru imbunatatirea sistemului de paza si supraveghere electronica si fizica a centrului de procesare;
17. In lipsa supervizorului, verifica si transmite sefului de departament orele lucrate de agentii de paza ai centrului de procesare si de la G4S, astfel incat acestea sa fie in concordanta cu timpul real lucrat;
18. Efectueaza operatiunea de reverificare a pachetelor de numerar la care au fost constatate diferente in urma numararii si reconciliaza sumele care fac obiectul diferenţelor de casa;
19. Este raspunzator de modalitatea de pastrare, predare-primire atat a cheilor de tezaur, cat si a cheilor de ATM;

Cerinte

1.Educatie, calificari si cursuri speciale: Studii medii/superioare.

2.Experienta profesionala: minim 3 ani in activitatea de casierie sau similar.

3.Competente tehnice:
– cunoastere operatiuni de back-office (gestiune interna/casierie) in sistemul bancar sau similar
– reglementarile legale referitoare la activitatea cu numerar (sau gestiune interna) si activitatea de transport;
– cunostinte avansate in operare PC.

4.Competente functionale:
– comunicare orala si in scris
– lucrul in echipa si flexibilitate
– concentrare si gandire logica
– capacitate de analiza, evaluare, corelare si sinteza a informatiilor
– spirit de observatie
– capacitate de asimilare a noilor cunostinte

Pentru aplicatii accesati urmatorul link: CIT One

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate