Analiza de risc la securitatea fizică, se materializează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări de servicii dintre beneficiar și prestator, cu excepția cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii, în regim intern.

 Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate și se revizuiește în una dintre următoarele situații:

 • cel puțin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;
 • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
 • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unității.

Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:

 •  definirea parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;
 • stabilirea metodei și a instrumentelor de lucru;
 • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor și cauzelor riscului, precum și a potențialelor consecințe;
 • analizarea riscurilor la securitatea fizică;
 • estimarea riscurilor unității beneficiare;
 • întocmirea Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Documentația privind analiza de risc cuprinde:

 • Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică;
 • Grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;
 • Documentele-suport.

Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

 •  nominalizarea unității, obiectul de activitate al acesteia și scopul evaluării;
 • amplasarea geografică a unității, vecinătăți, căi de acces, alți factori externi cu impact asupra activității unității;
 • cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică a unității beneficiare;
 • sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și activității;
 • analizarea riscurilor identificate;
 • estimarea riscurilor la securitatea fizică;
 • stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operațional;
 • estimarea costurilor de securitate, în funcție de măsurile de securitate propuse și nivelul de risc asumat;
 • concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opțiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menționând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracție, control acces și alarmare, elementele de protecție mecanofizică, precum și alte măsuri.

Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unității beneficiare se completează pentru situația în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.

 Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică și grila de evaluare se semnează de către evaluator.

În categoria documentelor-suport intră: chestionare, declarații, alte documente specifice, date obținute și folosite în procedura de evaluare.

Scurt istoric legislativ:

 • HG nr. 301/11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, in care apare si notiunea de analiza de risc la securitate fizica;
 • INSTRUCTIUNI nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor termen de aplicare 18 luni sau imediat pentru societatile noi
 • Dispoziţia INSPECTORULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE nr. 15 din 08.04.2013 privind stabilirea modului de organizare şi desfăşurare a interviului în vederea înscrierii specialiştilor cu vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică
 • Hotararea de Guvern nr. 1002/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 30 decembrie 2015;
 • Standardul ocupational pentru educatie si formare profesionala: ”Evaluator de risc la securitatea fizica”, Cod COR: 242115, aprobat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, ediţia 2014;

Termeni utilizati in legislatie:

analiza de risc la securitatea fizica – activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;

securitate fizică – starea de fapt în care riscul determinat de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi se situează la un nivel acceptabil;

Conform acestor reglementari legale evaluarile de risc trebuiau sa existe pentru orice locatie/punct de lucru incepand cu 1 ianuarie 2014.

Cine trebuie sa implementeze aceste masuri:

Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati,

Legea precizeaza toate societatile comerciale indiferent ca au sediul in garsoniera sau in camera trei a unei case, evaluarea fiind folosita la avizare plan de paza.

Datorita aplicarii proaste si fara pregatire prealabila a acestei intentii de a rezolva anumite probleme legate de planurile de paza pentru fiecare obiectiv suntem aproape de 2016, si sunt inca multe societati care din diferite motive nu au evaluarea de risc realizata pana in acest moment, unii chiar sperand chiar la o a treia amanare a implementarii acestei masuri legale (au existat pana in acest monent doua amanari ale datei de implementare 2013 si 2014).

Dupa cum se observa desi legea apare in aprilie 2012, instructiunile pentru cum se vor efectua astfel de evaluari apar aproape dupa un an, iar normele pentru cum si cine poate devenii evaluator de risc apar la inca o luna. Astfel in 2013 in Romania erau doar pana in 100 de evaluatori de risc alocatii la un numar imens de obiective,suntem aproape in 2016 si avem aproape 1200 de evaluatori de risc la efractie.

Potrivit ONRC in martie 2015 sunt inregistrate 1 470 000 societati inmatriculate, in 2012 erau aproximativ un milion iar anul trecut 1 150 000 , si aproximativ 4 960 000 sedii sociale, profesionale sau secundare(statistica la martie 2015),

Practic revin pentru fiecare evaluator un numar de peste 1000 de societati de evaluat, si mergand mai departe cu acest calcul in 3 ani (2013,2014,2015) practic daca fiecare din cei inscrisi ar fi lucrat  permanent doar la evaluarile de risc, trebuiau sa analizeze 1 societate/zi timp de 365 zile, 3 ani fara pauza, lucru posibil poate doar pe hartie si prin metode de gen copy/paste.

Sunt  societati care au un singur sediu social/punct de lucru dar exista societati (banci retailer, case de schimb) care au si 1000 de locatii, sa ne imaginam cum unevaluator zboara ca Mos Craciun in seara de ajun sa ajunga in 1000 de locatii in o singura zi.

Numarul de societati comerciale active ne poate indica si cat poate sa semnifice aceasta piata nou creata,  daca luam in calcul o evaluare medie de 100 de euro si doar numarul de societati comerciale avem (1,47milioane) putem stabili o valoare aproximativa de 100 milioane euro, aproximativ 30 milioane euro pe an, piata recurenta  fiecare societate avand obligatia ca la maxim trei ani sa reface evaluarea re risc.

Pro evaluarea de risc la securitate fizica:

 • Evaluarea riscurilor de securitate in sine este o activitate normala pentru orice afacere, orice afacere in mod normal ar trebui sa isi evalueze riscurile financiare, comerciale etc;
 • Evaluarea riscurilor de securitate este o activitate de prevenire pierderi uzuala in domeniul de securitate;
 • Evaluarea riscurilor este facuta de un evaluator independent fata de prestatorul serviciilor de securitate;
 • Evaluarea riscurilor este periodica odata la 3 ani, in urma unor incidente de securitate, sau in urma unor modificari de structura a locatiilor in care isi desfasoara activitatea;

Verifies Analiza de risc la Securitate

Discuta cu un consultant VerifiES


Intra in comunitatea   Linkedin Securitate in Romania

Intra in comunitatea  Facebook Securitate in Romania  

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate

VerifiES Security – Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate.

Consultanta de securitate:  Design si proiectare solutii de securitate, Evaluare si selectie furnizori Securitate, Audit servicii si solutii de securitate, Optimizare bugete securitate, Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate, Politici si proceduri de securitate, Programe de loss prevention, Receptie si evaluare sisteme de securitate

Total Security Management: Proiectare sisteme Securitate si incendiu,  Evaluare de risc la securitate fizica, Implementare solutii de Securitate, paza, sisteme de securitate, monitorizare alarme, Management de Securitate.

Securitate in Romania

Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitte

Nu facem spam! Proiect VerifiES Security