Compania: Schenker Logistics Romania S.A.

Localitatea: Agigea

Candidatul ideal

 • Bune abilități de comunicare;
 • Abilităţi de analiză și sinteză;
 • Abilități de coordonare activitati interdepartamentale;
 • Cunoaștere avansată a pachetului Microsoft Office;
 • Carnet de șofer categoria B – obligatoriu;
 • Experiența pe un post similar – se consideră un avantaj;
 • Limba engleză nivel mediu-avansat – se consideră un avantaj.

Certificări

 • Cadru tehnic PSI;
 • Inspector de protecție civilă;
 • Evaluator risc SSM;
 • Ofițer desemnat cu securitatea facilitații portuare – se consideră un avantaj;
 • Manager de securitate / experiență pe zona de Securitate – se consideră un avantaj;
 • Responsabil mediu – se considera un avantaj.

Responsabilități

Situații de urgență

 • Implementează toate activitățile de prevenire și stingere a incendiilor și a situațiilor de urgență;
 • Verifică respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor și situațiilor de urgență;
 • Propune un plan de acțiune pentru remedierea deficiențelor;
 • Supervizează activitatea furnizorilor de întreținere a echipamentelor de detecție incendiu, de intervenție și limitare a incendiilor și situațiilor de urgență;
 • Prezintă conducerii raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor.

Securitate Portuară

 • Implementează prevederile și măsurile din Planul de securitate al facilitații portuare, Planul de Pază, Procedurile de securitate, Analiză de risc la securitate fizică;
 • Verifica trimestrial a stadiului de îndeplinirea Cerințelor Minimale de Securitate (MSS) și a Chestionarelor de Securitate agreate de companie;
 • Verifica periodic activitatea dispozitivului de pază;
 • Urmărește efectuarea mentenanței preventive și reactive sistemelor de detecție, efracție, CCTV și solicită intervenții service;
 • Raportează imediat și investighează toate incidentele de securitate.

SSM

 • Efectuează evaluarea riscurilor specifice locului de muncă la nivel de sucursală;
 • Revizuiește procesul în cazul unui accident de muncă sau în cazul unor schimbări în sistemul de muncă;
 • Participă la elaborarea de instrucțiuni proprii ținând seama de particularitățile activităților specifice locurilor de muncă și implementarea acestora;
 • Participă la întocmirea și actualizarea planului de prevenire, verificând nivelul de cunoaștere și aplicare a măsurilor planului de prevenire și protecție de către angajați;
 • Propune atribuțiile și responsabilitățile în domeniul securității și sănătății în munca ce revin angajaților și conducătorilor locurilor de muncă corespunzător funcțiilor exercitate;
 • Elaborează anual tematica pentru toate fazele de instruire precum și programul de instruire testare;
 • Menține evidența zonelor cu risc ridicat și specific, evidența zonelor ce necesită semnalizare și evidență, evidența profesiilor care necesită examene medicale suplimentare și evidența profesiilor pentru care este necesară autorizarea exercitării profesiei;
 • Coordonează trimestrial activitatea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, pregătind documentele de anunțare, închidere și notificare a Inspectoratului Teritorial de Muncă;
 • Comunică cu prioritate către ITM evenimentele și participă la cercetarea tuturor evenimentelor de muncă la nivelul sucursalei;
 • Urmărește și realizează măsurile dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor.

Beneficii

 • Tichete de masă;
 • Abonament Bookster;
 • Pachet – discount la furnizorii DB Schenker;
 • Evenimente dedicate angajaților.
 • Acces la cursurile și sesiunile de training DB Schenker – în funcție de aplicabilitatea înactivitățile zilnice;
 • Posibilitatea de specializare în domeniul transporturilor și a operațiunilor portuare;
 • Mediu de lucru interactiv.

Pentru aplicatii accesati: Schenker Logistics Romania S.A.


Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Articole, noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, topuri de Securitate,  legislatie de Securitate, Club de Securitate, Promovare online pentru firme de securitate

VerifiES Security: Servicii pentru industria de securitate

VerifiES Efficiency– Eficienta in Securitate:  Proiectare si Receptie sisteme de Securitate, Selectie, Evaluare si Audit furnizori de Securitate, Consultanta de securitate, Audit securitateSolutii de securitate – optimizare buget de securitateExternalizare management servicii de securitate, Analize, statistici de securitate, Instrumente utile pentru industria de securitate

VerifiES Employees – Angajati in Securitate: Servicii de recrutare si training pentru industria de Securitate

VerifiES Evolution – Evolutie in Securitate: Servicii de consultanta in Securitate: dezvoltare companii de securitate,  strategie, management, marketing, vanzari, consultanta financiara.

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate