Compania: Auchan Retail

Localitatea: Bucuresti

Cautam un nou coleg/ o noua colega pentru rolul de Responsabil cu protectia datelor in cadrul Auchan Romania , care va avea ca principala misiune asigurarea respectarii de catre companie si angajatii acesteia a regulilor aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si a politicilor si regulilor interne ale companiei privind protectia datelor cu caracter personal.

 Principalele sarcini si atributii ale DPO sunt urmatoarele:

 • Informeaza si consiliaza compania precum si angajatii care se ocupa de prelucrari de date cu caracter personal, cu privire la obligatiile care le revin in temeiul GDPR si a altor dispozitii de drept al Uniunii Europene sau drept intern referitoare la protectia datelor
 • Acorda suport companiei pentru ca activitatea sa se conformeze permanent cerintelor  GDPR si altor dispozitii referitoare la protectia datelor
 • Monitorizeaza respectarea GDPR si a altor dispozitii legale de drept ale Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protectia datelor inclusiv alocarea responsabilitatilor, si actiunilor de sensibilizare si de formare a personalului implicat in operatiunile de prelucrare, precum si auditurile (inclusiv controalele) aferente
 • Este punct de contact pentru si coopereaza cu Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania (“ANSPDCP”) si cu orice alta autoritate de supraveghere in acest domeniu
 • Isi actualizaeaza permanent cunostintele cu privire la evolutiile din domeniul protectiei datelor, inclusive cu legislatia la nivel european si national, bunele practici din domeniu, ghidurile, recomandarile si opiniile organismelor europene consultative si autoritatilor europene de supraveghere.
 • Acorda consultanta si training atat conducerii companiei cat si angajatilor si atrage atentia la nivelul intregii organizatii in legatura cu responsabilitatile lor privind gestionarea datelor cu     caracter personal si a bunelor practici din domeniu.

Profil:

 • Studii superioare absolvite
 • Cunostinte tehnice in domeniul IT si intelegerea operatiunilor de stocare, recuperare si securitate a informatiilor
 • Experienta si expertiza solida intr-un rol similar intr-o multinationala
 • Inalt grad de etica profesionala in indeplinirea atributiilor
 • Excelenta capacitate de comunicare si abilitati de control si formare.

Pentru aplicatii accesati: Auchan Retail


Intra in comunitatea   Linkedin Securitate in Romania

Intra in comunitatea  Facebook Securitate in Romania  

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate

VerifiES Security – Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate.

Consultanta de securitate:  Design si proiectare solutii de securitate, Evaluare si selectie furnizori Securitate, Audit servicii si solutii de securitate, Optimizare bugete securitate, Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate, Politici si proceduri de securitate, Programe de loss prevention, Receptie si evaluare sisteme de securitate

Total Security Management: Proiectare sisteme Securitate si incendiu,  Evaluare de risc la securitate fizica, Implementare solutii de Securitate, paza, sisteme de securitate, monitorizare alarme, Management de Securitate.

Securitate in Romania

Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitte

Nu facem spam! Proiect VerifiES Security