Compania: CIT One 

Localitatea: Bucuresti

Candidatul ideal

 • Studii : superioare juridice/economice/tehnice; curs manager de securitate;
 • Vechime : minim 5 ani in activitati din domeniul securitatii sau pazei/protectiei
 • Cunostinte (IT, limbi straine, know-how specific postului):
  legislatia in domeniul securitatii, paza transporturilor de valori si a situatiilor de urgenta, cunostinte tehnice in domeniul sistemelor electronice de securitate, cunostinte generale despre produsele si serviciile oferite de CIT One, experienta in managementul fraudelor, experienta in redactarea de rapoarte de investigatie si/sau audit, limba engleza (nivel mediu)
 • Abilitati: adaptare si raspuns la schimbare, lucrul cu ambiguitatea, lucrul sub presiune, prioritizare, aderare la principii si valori, analiza, ascultare, atentie la detalii, comunicare in scris si verbala, confruntare de idei, gandire conceptuala, lucrul independent, managementul proiectelor, managementul stresului, managementul timpului, operare (date, echipamente), organizare, redactare si raportare, relationare, rezolvare de probleme structurare informatie

Descrierea jobului

 • Planifica, organizeaza, coordoneaza si exercita controlul, cu aprobarea superiorului ierarhic sau a Directorului de Securitate, asupra activitatii privind paza si securitatea sediilor, a transporturilor de valori si a personalului din cadrul CIT One;
 • Supervizeaza activitatea Dispeceratului National CIT One;
 • Isi insuseste prevederile legilor si ale altor acte normative care reglementeaza activitatile desfasurate de CIT One si raspunde de respectarea acestora, de protejarea companiei in vederea evitarii amenzilor in domeniu sau a riscului de suspendare sau ridicare a licentei de securitate;
 • Identifica punctele vulnerabile ale afacerii si propune masuri de intarire a securitatii tuturor activitatilor pentru eliminarea posibilelor incidente. Executa audituri anuale la fiecare Centru de Procesare in scopul intaririi securitatii fizice, informează Directorul de Securitate si Directorul Executiv in legatura cu vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de securitate si protectie fizica si propune masuri pentru imbunatatirea sistemului de securitate in vederea eliminarea acestor vulnerabilitati;
 • Monitorizeaza si realizeaza in mod proactiv actualizarea normelor, regulamentelor, procedurilor si documentelor operationale in domeniul securitatii fizice (sedii si transporturi de valori) si a informatiei, controlului accesului, situatiilor de urgenta, PSI si protectiei civile, necesare desfasurarii activitatii companiei in conformitate cu prevederile legale si standardele/practicile industriei si asigura implementarea acestora;
 • Intocmeste si urmareste planul anual de investitii pentru sistemele fizice si electronice de securitate; pregateste si gestioneaza/coordoneaza bugetul si resursele materiale alocate echipei;
 • Intocmeste programul de instruire a personalului CIT One referitor la securitatea şi protecţia fizica si electronica;
 • La cererea superiorului ierarhic sau a Directorului de Securitate se deplaseaza in toate sediile CIT One pentru efectuarea sarcinilor specifice pe linie de securitate; verifica modul de respectare de catre personalul CIT One a reglementarilor legale, a normelor interne si de securitate, informand imediat conducerea companiei in cazul in care constata incalcarea acestora;
 • Executa controale, atat in centrele de procesare, pentru controlul modului de aplicare a normelor de securitate si pentru controlul modului in care angajatii isi executa sarcinile de serviciu, cat si pe rutele de transport valori ale autospecialelor blindate;
 • Instrumenteaza dosarele si aduna informatiile relevante pentru misiunile de investigare a cazurilor de incalcare de norme, a cazurilor de frauda/indisciplina, analizeaza si sintetizeaza documentele relevante pentru misiunea de investigare, verifica procesele si operatiunile implicate, realizeaza interviuri, note explicative, declaratii interne sau cu terti, verifica situatii financiare sau existenta fizica a bunurilor companiei;
 • Asigura respectarea confidentialitatii lucrarilor executate si protectia informatiilor si documentelor cu caracter restrictionat, potrivit reglementarilor legale si interne în domeniu;
 • Asigura definirea, intocmirea, implementarea si testarea planului anual de continuitate a afacerii;
 •  Urmareste activitatea furnizorilor de servicii de paza si a furnizorului selectat pentru implementarea ariei PSI in cadrul CIT One si propune masuri de imbunatatire a calitatii serviciilor si termene pentru acestia; urmareste implementarea si aplicarea corecta a planurilor si reglementarilor PSI, impreuna cu furnizorul selectat;
 • Asigura securitatea afacerii prin stabilirea de relatii cu reprezentantii organelor Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cu structurile de securitate ale Beneficiarilor, pentru efectuarea unui schimb operativ de informatii pe probleme de securitatea companiei si a legislatiei in domeniu;
 • Raspunde de modul de respectare a procedurilor de lucru pe linie de securitate in activitatea de procesare, transport valori si interventii tehnice, precum si de securitatea transporturilor de valori si a centrelor de procesare; in lipsa superiorului ierarhic, aproba accesul in sediile CIT One; intocmeste si distribuie, dupa obtinerea aprobarilor, listele de acces în CIT One;
 • Realizeaza instruirea generala de securitate a cadrelor cu functii de conducere din Administratia Centrala si din Centrele de Procesare si coopereaza cu acestea pentru aplicarea, in conditii de operativitate, a masurilor de ordin preventiv ce se impun;
 • Executa verificari in cazul producerii de evenimente deosebite in centrele de procesare afltate in coordonarea sa, precum si in Administratia Centrala si dispune masuri, in cel mai scurt timp, pentru limitarea daunelor aparute in urma acestor evenimente;
 • Intocmeste si prezinta trimestrial si anual rapoarte, sinteze, note de analiza privind problematica de securitate din centrele de procesare si formuleaza propuneri de imbunatatire a muncii sau vizand intreprinderea de masuri preventive;

Descrierea companiei

CIT One(fosta BCR Procesare) SRL este o subsidiara a Grupului BCR, infiintata in anul 2009. Activitatea companiei consta in transportul si procesarea de valori, compania avand peste 1000 de angajati.

Pentru aplicatii accesati: CIT One


Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Articole, noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, topuri de Securitate,  legislatie de Securitate, Club de Securitate, Promovare online pentru firme de securitateVerifiES Security: Servicii pentru industria de securitate

VerifiES Efficiency– Eficienta in Securitate:  Proiectare si Receptie sisteme de Securitate, Selectie, Evaluare si Audit furnizori de Securitate, Consultanta de securitate, Audit securitateSolutii de securitate – optimizare buget de securitateExternalizare management servicii de securitate, Analize, statistici de securitate, Instrumente utile pentru industria de securitate

VerifiES Employees – Angajati in Securitate: Servicii de recrutare pentru industria de Securitate
VerifiES Evolution – Evolutie in Securitate: Servicii de consultanta in Securitate: dezvoltare companii de securitate,  strategie, management, marketing, vanzari, consultanta financiara.

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate