Interviu cu dl. Dorin Negoiță, Director de Proiect, Direcția de Securitate, BRD-GSG,

Câștigător OSPA România 2016 la categoria „Manageri In-House”

OSPA: Ce reprezintă un premiu OSPA?

Dorin Negoiță: Premiile OSPA constituie un punct de referință în CV-ul oricărui profesionist în domeniul securității private, iar pentru un câștigător al unui premiu în cadrul primei ediții, acest lucru este cu atât mai important. Țin să le mulțumesc încă o dată atât celor care au avut inițiativa organizării acestei gale precum și celor care au jurizat competiția. Este un eveniment care, sunt sigur, se va permanentiza, căci industria de securitate privată are nevoie de repere de performanță la care să se raporteze în mod constant pentru a progresa.

 

OSPA: Jurații au considerat că aplicația prezintă o importanță semnificativă, a dus la integrarea unor măsuri dedicate în mai multe departamente și au apreciat utilizarea inteligentă a procedurilor, inclusiv rafinarea și simplificarea acestora. Nu în cele din urmă,  au apreciat că soluția de alarmare printr-un dispecerat unic la nivel național ar trebui implementată și de alte structuri similare, concluzionând că: “într-o piață sufocată de birocrație, simplificarea și unificarea procedurilor reprezintă un balon de oxigen pentru practicieni”. Ne puteți descrie proiectul cu care v-ați înscris în competiția pentru premiile OSPA 2016?

Dorin Negoiță: La un moment dat, prioritățile managementului băncii în domeniul securității s-au inversat, elementele preponderent cantitative trecând în plan secundar, pentru a fi înlocuite de cele de ordin calitativ. Pe fondul unei abordări proactive a managementului SEC, a fost elaborat un plan de acțiune multianual menit să crească sinergiile în cadrul sistemului de securitate și să integreze modul de acțiune al mai multor departamente și unificarea procedurilor.

 

OSPA: Care au fost obiectivele tactice ale proiectului?

Dorin Negoiță: Planul a avut în vedere patru direcții de acțiune majore. Prima direcție a vizat refacerea cadrului normativ intern de securitate prin actualizare și simplificare și coroborarea a 24 de acte normative destinate tuturor categoriilor de salariați, inclusiv actualizarea ROF al Centrului Național de Alarmare cu 17 proceduri de lucru specifice. Apoi am avut în vedere optimizarea performanțelor CNA prin îmbunătățirea parametrilor funcționali și a opțiunilor oferite de aplicația CNA (prin change request-uri), integrarea unor noi echipamente și alte dezvoltări pentru supervizarea  fluxurilor nou apărute. A treia direcție de acțiune a vizat îmbunătățirea suportului pentru alte linii de business și îmbunătățirea SLA-ului general pentru serviciile specializate oferite clienților interni, dar și a pachetului de servicii ce pot fi accesate de alte structuri ale băncii  (de exemplu ARD – înregistrări video privind modul de deservire a clienților în Front Office, rapoarte privind orele de închidere și deschidere a unităților). În fine, am actualizat normele de funcționare a structurii de securitate, prin recorelarea dispozitivului SEC cu necesitățile băncii, având în vedere modificările organice și structurale produse în timp la nivelul instituției, dar și ținând cont de diminuarea schemei de personal a structurii de securitate.

 

OSPA: Care au fost cele mai spectaculoase rezultate?

Dorin Negoiță: Rezultatele cele mai spectaculoase au fost înregistrate în cazul procedurilor de securitate, în care, față de proiecția inițială în care estimam o restrângere numerică cu minim 20%, s-a reușit cuplarea tuturor fluxurilor la nivelul unei singure proceduri atașate instrucțiunilor de bază, personalul BRD având acum la dispoziție puncte unice de acces la reglementări procedurale complete aferente unei problematici de securitate.

 

OSPA: Care ar trebui să fie rolul securității în strategia de business a unei companii?

Dorin Negoiță: Rolul și importanța securității în strategia de business a unei companii sunt – sau ar trebui să fie – direct proporționale cu necesitățile de securitate și riscurile asociate obiectului de activitate al companiei respective. La modul ideal, strategia de business în ceea ce privește securitatea ar trebui să fie centrată pe repoziționarea domeniului din zona consumului (obligatoriu) de resurse în cea a producerii de valoare adaugată. Când la produsele și/sau serviciile unei companii au fost adăugate componente de securitate, iar piața le percepe ca atare, atunci securitatea a reușit să ocupe rolul ideal, de contribuitor direct la rezultatele acesteia. Ca să fiu mai clar, în momentul în care un client al companiei ia în calcul, atunci când decide se achiziționeze un produs sau un serviciu al companiei respective, și performantele sistemelor de securitate ale acesteia, atunci am putea spune că noi ne-am atins obiectivele. În domeniul bancar, unde securitatea banilor, a datelor și a personalului – nu neapărat în această ordine – sunt centrale pentru succesul afacerii, rolul nostru este mult mai vizibil.

 

OSPA: Aceasta este situația ideală, așa cum spuneați, spre care tindem. Care este situația în realitate?

Dorin Negoiță: Din păcate, în prezent, în marea majoritate a cazurilor, rolul securității în strategia de business constă în asigurarea mediului de securitate, care să permită funcționarea normală a companiei, uneori în condițiile existenței unui management specializat al riscurilor, în cazul fericit.

 

OSPA: Care sunt 3 elemente/obiective esențiale în construirea unei strategii în domeniul securității bancare?

Dorin Negoiță: Probabil că sunt mai multe, dar cele mai importante elemente care ne ajută în construirea unei strategii de securitate într-o bancă sunt: cunoașterea proceselor specifice ale băncii, identificarea necesităților reale de securitate – din acel moment și din viitorul previzibil – și definirea principalelor modalități de administrare a securitații (Security Master Plan). În momentul în care aceste trei principii sunt transformate în obiective de acțiune, trebuie să organizăm misiunile structurii de securitate și să le modelăm pentru a fi în măsură să asigure necesitățile de securitate fără afectarea productivității activității curente a băncii. Orientarea către eficiență și eficacitate, cu utilizarea de instrumente pe înțelesul top-managementului pentru a obține suportul necesar promovării proiectelor de securitate este, de asemenea o chestiune importantă.

 

OSPA: Care este rolul trainingului în pregătirea unei persoane care lucrează în domeniul securității și cât de important este acesta pentru succesul operațiunilor?

Dorin Negoiță: Ținând cont de dinamica accentuată specifică domeniului securității, necesitatea trainingului este mai acută decât în alte cazuri, având caracter de condiție pentru asigurarea garanțiilor de funcționalitate. Trainingul (inclusiv exerciții și teste) este critic pentru succesul operațiunilor, cu mențiunea că în cazul evenimentelor de securitate, posibilitățile de intervenție ale securității private sunt limitate, succesul fiind dependent de reacția promtă și eficientă a autorităților.

 

OSPA: Sugestia este că, cel puțin în cazul băncilor, trainingul privind chestiunile de securitate ar trebui făcut pe paliere de competente și de responsabilități…

Dorin Negoiță: Dacă avem în vedere managementul, trainigul constă, cu preponderență, în pregătire continuă prin documentare permanentă (literatură și reviste de specialitate), participare la conferințe și evenimente de popularizare a ultimelor soluții de securitate/evoluții în ceea ce privește criminalitatea specifică, etc. În lipsa unor astfel de preocupări, managerul de securitate în cauză se îndreaptă cu siguranță spre un eșec, apariția acestuia fiind doar o problemă de timp (discutăm despre insucces). Ca ultim comentariu, securitatea este unul din domeniile subordonate „cursei proiectil/blindaj”, asfel încât, orice soluție de securitate, pentru a rămâne performantă are nevoie de îmbunătățire continuă, iar cum fiecare soluție de securitate include și resursa umană, este evident că trainingul are caracter obligatoriu pe de o parte și că trainingul în sine trebuie să evolueze, pe de altă parte.

 

Dorin Negoiță și-a inceput cariera în securitate privată la BRD în anul 2001, după 8 ani petrecuți în cadrul unor unități operative din Ministerul Apărării Naționale. A fost încadrat în bancă pe funcția de Inspector principal cu atribuții privind coordonarea activităților de pază și gestiune parc auto, apoi promovat succesiv în funcțiile de Analist de Securitate, Șef Serviciu Securitate, iar din anul 2009, Director de Proiect, având ca principală responsabilitate managementul proiectelor de securitate, dezvoltare și asigurare suport de specialitate pentru proiectele transversale cu componente de securitate.

 

A consemnat Ovidiu Constantinescu


VerifiES: Servicii pentru industria de securitate

Prestatori servicii securitate: Consultanta in dezvoltarea si implementare strategii de management, vanzari, marketing, resurse umane si operationale, Consultanta generala companie de securitate, Servicii externalizate de management, vanzari, marketing, Consultanta vanzare, fuziune, achizitie firme de securitate, Mentorat si Coaching top management,  Cercetare analiza si statistici de securitate;

Beneficiari servicii securitate: Selectie, evaluare si audit furnizori  de securitate,  Consultanta si redactare caiete de sarcini, Consultanta si propuneri solutii de securitate, Consultanta implementare si evaluare solutii de securitate, Loss prevention, Servicii externalizate departament de securitate, Evaluare de risc la efractie fizica, Audit si evaluare servicii de securitate (paza, monitorizare, interventie, transport valori);

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate