Proiectant Sisteme de Securitate – Incendiu COR 215119

Grupari de competențe pentru Proiectant Sisteme Tehnice de Detectare, Semnalizare si Alarmare la Incendiu.

 

Competente dobandite in urma absolvirii cursului:

 • Elaborarea analizei de risc privind protectia persoanelor si valorilor
 • Elaborarea specificatiei tehnico-operative a sistemului de securitate
 • Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu.
 • Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu.
 • Verificarea formei şi conţinutului proiectului și efectuarea de propuneri de completare sau de modificare a proiectului.
 • Elaborarea specificaţiilor de echipamente şi materiale, întocmirea listei categoriilor de lucrări și calcularea devizului.
 • Formarea deprinderilor pentru verificarea lucrărilor executate în cadrul procesului de implementare a proiectului și formularea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor apărute.
 • Monitorizarea execuției proiectului

Condiții de Participare

 • Studii superioare tehnice cu competente în domeniul electric;
 • Certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă pentru cursul Proiectant Sisteme de Securitate.

Locatia cursului       

      București – The Forum, Strada Ion Slătineanu 3, Sector 1, Bucuresti (Piata Romana)

CONTACT: 0752 265 005, lazard@verifies.ro

Pretul si durata cursului                                                                                                                              

 2400 lei

durată – 80 de ore (pregatire teoretica si practica)

Documente înscriere curs:

 • Completarea talonului de înscriere la curs;
 • Completarea contractului de formare profesională;
 • Copie CI;
 • Copia diplomei de studii superioare cu competente in domeniul electric;
 • Aviz medical cu specificaţia ‘Clinic Sanătos’ pentru curs ‘Proiectant Sisteme de Securitate’.

Certificare ANC


 

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Articole, noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de SecuritateLocuri de munca din industria de SecuritateResurse utiletopuri de Securitate,  legislatie de Securitate, Club de SecuritatePromovare online pentru firme de securitate

VerifiES Security: Servicii pentru industria de securitate

VerifiES Efficiency– Eficienta in Securitate:  Achizitii servicii de Securitate, Proiectare si Receptie sisteme de SecuritateSelectieEvaluare si Audit furnizori de Securitate, Consultanta de securitate, Audit securitate Solutii de securitate – optimizare buget de securitate,  Externalizare management servicii de securitateAnalizestatistici de securitateInstrumente utile pentru industria de securitate

VerifiES Employees – Angajati in SecuritateServicii de recrutare si training pentru industria de Securitate

VerifiES Evolution – Evolutie in SecuritateServicii de consultant in Securitate: strategie, management, marketing, vanzari, consultanta financiara.

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate