Manager de Securitate COR 121306

Obține certificarea de Manager de Securitate

 

De ce trebuie sa participi?

Managerul de Securitate, sub conducerea managerului general, organizează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea si formarea personalului din subordine, urmăreşte randamentul şi eficienţa activităților, reprezintă organizaţia în relaţiile cu terţi. Activitatea managerului de securitate este o activitate obiectivă care asigură echipei de conducere informațiile necesare şi cunoştinţele suficiente despre cadrul de desfăşurare al procesului de management al securității, astfel încât obiectivele entității să fie îndeplinite. Managerul de Securitate trebuie să identifice amenințările, vulnerabilitățile și riscurile, să evidențieze măsurile care trebuiesc luate pentru a diminua riscurile la un nivel rezonabil şi să implice managementul de vârf în proces, astfel încât acesta să înțeleagă impactul și să poată determina dacă rezultatele preconizate a fi obținute sunt acceptabile.

Documente necesare înscrierii la curs:

  • Completatea talonului de înscriere la curs;
  • Completarea contractului de formare profesională;
  • Copie CI;
  • Copie diploma licență;
  • Cazier;
  • Aviz psihologic;
  • Adeverința medicală “clinic sănătos”.

Locatia cursului                                                                                                                    

   București – The Forum, Strada Ion Slătineanu 3, Sector 1, Bucuresti (Piata Romana)

CONTACT: 0752 265 005, lazard@verifies.ro

Pretul si durata cursului                                                                                                                          

                   1800 lei

Durată – 80  de ore (pregatire teoretica si practica)

Cui îi este destinat cursul?

Managerilor sau responsabililor cu securitatea din cadrul firmelor sau institutiilor publice;
Managerilor din sistemul bancar;
Managerilor din cadrul societăților specializate de paza si protecție;
Persoanelor responsabile cu securitatea in scoli sau alte instituții de învățământ;
Responsabililor cu securitatea din cadrul spitalelor;
Managerii societăților autorizate pentru instalare sisteme alarmare si supraveghere video;
Auditorii interni din cadrul societăților certificate, sau in curs de certificare ISO 27001 (Sistemul de Management al Securității Informației) și ISO 9001 (Sistemul de Management al Calității);
Tuturor persoanelor ce doresc sa urmeze o cariera în domeniul securității.

Certificare ANC

 


Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Articole, noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de SecuritateLocuri de munca din industria de SecuritateResurse utiletopuri de Securitate,  legislatie de Securitate, Club de SecuritatePromovare online pentru firme de securitate

VerifiES Security: Servicii pentru industria de securitate

VerifiES Efficiency– Eficienta in Securitate:  Achizitii servicii de Securitate, Proiectare si Receptie sisteme de SecuritateSelectieEvaluare si Audit furnizori de Securitate, Consultanta de securitate, Audit securitate Solutii de securitate – optimizare buget de securitate,  Externalizare management servicii de securitateAnalizestatistici de securitateInstrumente utile pentru industria de securitate

VerifiES Employees – Angajati in SecuritateServicii de recrutare si training pentru industria de Securitate

VerifiES Evolution – Evolutie in SecuritateServicii de consultant in Securitate: strategie, management, marketing, vanzari, consultanta financiara.

Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate