Incendiul este un termen derivat din limba latină, “incendium” care înseamnă „incendiu” – acest cuvânt fiind derivat, la rândul său, din termenul “incendere” care înseamnă „a aprinde”. Termenul desemnează o ardere violentă care scapă de sub controlul omului în timp şi spaţiu.

Incendiile se împart în următoarele cinci clase:

Clasa A „Incendii de solide”

Sunt incendiile de materiale solide a căror combustie are loc cu formare de jar, precum lemn, bumbac, hârtie, ţesături etc.

Ele sunt caracerizate a avea două modalităţi de ardere:

 • ardere rapidă însoţită de flăcări;
 • ardere lentă, fără flăcări vizibile, dar cu formare de jăratic incandescent. Când materialele sunt împrăştiate sau în aer liber, arderea este în general foarte rapidă, cu o puternică degazare de căldură (exemplu: depozite de lemn, de hârtie), ceea ce face ca arderea să se răspândească cu repeziciune. Când materialele sunt compacte (exemplu: rulouri de ţesături, cărţi, stive
  de hârtie, baloţi de bumbac, grămezi de cărbune) sau atunci când sunt strânse întrun spaţiu închis, ard lent, producând un fum greu, înecăcios, cu o puternică degajare de monoxid de carbon.

Stingerea unui incendiu de clasă A, efectuată în general cu apă, cuprinde două etape :

 • oprirea arderii rapide prin stingerea flăcărilor;
 • oprirea arderii lente prin inundarea jăratecului.

Clasa B „Incendii de lichide”

Sunt incendii de lichide sau solide lichefiate, precum hidrocarburile, gudronul, smoala, grăsimea, uleiurile, vopselurile, lacul, alcoolul, cetonele, solvenţii şi alţi diverşi produşi chimici.
Produsele care intră în clasa B pot arde şi pot fi stinse, dar nu prezintă particularitatea de a arde mocnit. Deci, nu pot arde lent, iar stingerea flăcărilor duce la eliminarea focarului.
Capacitatea lor de a se inflama, depinde de punctul de aprindere corespunzător fiecărui produs, dar se poate produce şi o aprindere bruscă dacă temperatura amestecului gazos o atinge pe aceea de autoinflamare.

În general, stingerea completă a unei arderi din clasa B nu poate fi obţinută decât după o etapă de răcire.

Totuşi, distingem trei diferente:

Incendii de lichide inflamabile care nu sunt miscibile cu apa:

Incendiile de lichide de tipul benzine, uleiuri, eteruri, petrol, sunt, în general, imposibil de stins cu apă, cu excepţia cazului când acestea sunt de mică intensitate şi putem utiliza jetul de apă pulverizată. Agenţii de stingere cei mai eficienţi în acest caz sunt pulberea pentru arderile de mică intensitate şi spumă pentru suprafeţele arzânde cu întindere mare.

Incendii de lichide inflamabile miscibile cu apa:

Incendii pe suprafaţă restrânsă de lichide de tipul alcoolului, care pot fi stinse cu jet pulverizat de apă. În cazul în care suprafaţa cuprinsă de ardere este mai importantă, agenţii de stingere eficienţi sunt CO2 şi pulberea. În cazul în care se utilizează la stingere spumă , este de preferat să fie verificată în prealabil compatibilitatea emulsorului cu tipul focarului şi cu modul de refulare al acestuia

Incendii de substanţe solide lichefiante:

Incendiile de produse din plastic, cauciuc şi gudron, care degajă o cantitate mare de căldură şi fum. În general, stingerea se face cu apă. Totuşi, în unele cazuri, acţiunea apei se poate dovedi ineficientă, caz în care se recomandă utilizarea spumei.

Clasa C „Incendii de gaze”

Sunt reprezentate de incendii de produse combustibile care sunt în stare gazoasă la o temperatură ambiantă de peste 15 0C. Pentru ca arderea să fie posibilă, amesteculgazos trebuie să se situeze în „intervalul de explozie”. Aprinderea lor este în general însoţită de explozie, care este mai violentă cu cât amestecul aer-gaz este în proporţii optime, adică între limitele inferioare şi superioare de explozie.

Aceste arderi se manifestă, în general, sub formă de scurgeri inflamate, care sunt mai mult sau mai puţin importante, în funcţie de presiunea de depozitare sau transport.
Aceste incendii sunt caracterizate de:

 • degajare puternică de căldură, astfel existând posibilitatea de a se propaga incendiul doar prin fenomenul de radiaţie termică.
 • un potenţial pericol de explozie ca urmare a creeri, înainte de inflamarea amestecului gazos, a unor acumulări sub forma unor pungi de gaze, sau ca urmare a prezenţei unui depozit de gaze în vecinătatea evenimentului nedorit care este astfel încălzit excesiv.
 • degajare de vapori toxici, în cazul produselor chimice gazoase

În afara cazurilor de urgenţă, nu trebuie să se încerce stingerea unei scurgeri de gaz inflamabil, întrucât acumularea de gaze, care continuă să se răspândească din zona de stocare, poate produce o explozie. Intervenţia operativă trebuie axată pe blindarea locului din conductă pe unde are loc scurgerea pentru blocarea acesteia, şi în acelaşi timp, pe controlul şi supravegherea flăcării. Totuşi, în cazul în care este absolut necesară stingerea arderii, agentul de stingere recomandat a fi folosit este pulberea de tip ABC.

În cazul în care este o intervenţie la o scurgere de gaz metan pentru reţeau de distribuţe pentru alimentarea consumatorilor casnici sau industriali, stingerea nu poate fi efectuată decât în colaborare cu tehnicienii distribuitorului.

Clasa D „Incendii de metale”

Sunt reperezentate de incendii de metale precum aluminiu, zinc, magneziu.

Toxice prin inhalare, înghiţire sau prin simplu contact, arderea lor este, în general, violentă şi foarte luminoasă.

Majoritatea acestor metale reacţionează violent în contact cu apa, ducând la degajarea de hidrogen, ceea ce creează un risc suplimentar de explozie.
Unele dintre ele, precum magneziu, potasiu sau fosforul alb, se pot aprinde spontan în prezenţa aerului, chiar exploda. Altele, precum aluminiul de exemplu, pot să de inflameze sau să explodeze dar doar dacă sunt sub formă de pulbere sau granule.

La aceste incendii nu trebuie, în nici un caz, să se acţioneze la stingere cu apă sau cu spumă. Singurele modalităţi de stingere sunt bazate pe utilizarea nisipului uscat sau a cimentului.

Clasa F „Incendii uleiuri vegetale şi animale”

Sunt incendii de uleiuri şi grăsimi vegetale sau animale ce se manifestă în aparatura pentru gătit.


De retinut:

 • Focul degaja fum
 • Fumul este opac, adică nu se vede prin el. Acesta îi poate dezorienta pe cei care caută o ieşire şi îngreunează acţiunile de salvare ale pompierilor.
 • Focul degajează gaze otrăvitoare
 • Respirarea fumului de către oameni este foarte periculoasă şi este principala cauză a morţii în incendiu. Prin arderea materialelor combustibile se produc gaze, cum ar fi minoxid de carbonşi dioxid de carbon. Aceste gaze sunt foarte periculoase şi pot cauza moartea.
 • Majoritatea deceselor ca urmare a incendiilor sunt cauzate de axfisierea cu gaze de incendiu şi nu de arsuri.
 • Focul face totul scrum şi se răspândeşte foarte repede
 • Temperatura focului este foarte mare. De exemplu, temperatura aerului într-o casă care arde poate ajunge la 650 grade Celsius, iar în casa scărilor poate atinge şi 1200 de grade Celsius.
 • Focul face scrum tot ce-i stă în cale.
 • Focul se răspândeşte foarte repede. Atâta vreme cât are aerşi materiale de ars, el creşte şi se întinde.
 • Specialiştii spun că pentru a stinge un foc în primul minut de la producere ai nevoie de o cană de apă, după două minute de o găleată, după trei minute de o cisternă.

Speed Fire si Verifies  demareaza o campanie de informare si prevenire prin care atragem atentia asupra riscurilor la care se supun firmele atunci cand nu respecta normativele de incendiu, cand nu implementeaza masuri de prevenire si diminuarea riscurilor la incendii.

” Nu te juca cu FOCUL”  este o campanie prin care dorim sa informam cat mai multe persoane juridice, in special  firmele care au activitate cu publicul si nu numai, asupra riscurilor la care se supun ei angajatii si clientii lor prin netratarea corespunzatoare a riscurilor de securitate la incendiu.

Speed Fire: Consultanta PSI, Sisteme incendiu, Servicii Private Pompieri, Distributie PSI

Speed Fire Protection

verifies security pompieri

Evaluarea riscurilor la incendiu

Scenariu de Securitate la incendiu

Consultanta obtinere aviz de Securitate la incendiu

Consultanta Securitate la incendiu

Proiectare sisteme de Securitate incendiu (detectie, stingere, evacuare)

Instalare si menetnanta sisteme de Securitate la incendiu

Serviciu privat de pompieri

Stingere incendii

Expertize tehnice incendii

Distributie stingatoare (pulbere, spuma, CO2, clasa A,B,C,D)

Monitorizare sisteme alarma incendiu

VerifiES: Securitate Eficienta

Verifies security

Proiectare sisteme securitate si incendiu

Evaluare si urmarire implementare solutii de securitate

Plan si strategie de securitate

Design si implementare solutii de securitate

Consultanta  de securitate

Management Securitate externalizat

Selectie si evaluare furnizori de securitate

Evaluare de risc la securitate fizica

Audit de securitate

Loss Prevention

Intra in comunitatea   Linkedin Securitate in Romania

Intra in comunitatea  Facebook Securitate in Romania  

Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, Topuri de Securitate

VerifiES Security– Eficienta in Securitate: Servicii Eficiente de Securitate la preturi corecte

Ajutam companiile in selectia si implementarea celor mai Eficiente Solutii de Securitate si celor mai potriviti Furnizori de Securitate.

Consultanta de securitate si optimizare bugete | Evaluare eficienta si eficacitate programe de securitate | Proiectare sisteme Securitate si incendiu |  Audit servicii si solutii de Securitate | Evaluare si selectie furnizori Securitate | Evaluare de risc la securitate fizica  | Implementare solutii de Securitate.


Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate - Fii primul care afla noutati si informatii din industria de Securitate