Securitate retail – Masuri de loss prevention in zona Receptie Marfa

/, Securitate in Romania/Securitate retail – Masuri de loss prevention in zona Receptie Marfa

 

 

Hotii fura aproape tot din ceea ce se vinde. In cazul in care aveti marfa de valoare la raft, este vorba numai de timp pana vine cineva sa va fure. In continuare va prezentam masuri pentru prevenirea furturilor in zona Receptie marfa:

 • verificarea fizică a recepţiei produselor – în paralel cu numărătorii (lucrătorii receptie marfa) – la furnizorii problemă, a celor care livrează produse vulnerabile (valoare mare);
 • contrarecepţii cu accent pe furnizorii problemă şi la articolele cu minusuri semnificative; Inspectorul de securitate, atunci când consideră necesar (prin sondaj), va reverifica recepţia la orice tip de livrare de marfă;
 • contrasemnarea documentelor printate de operatorii receptie marfa, la recepţiile / contrarecepţiile la care s-a luat decizia de verificare livrare marfă: listele de numărare, PV constatare diferenta cantitativa, alte documente;
 • verificarea după descărcare a tuturor camioanelor de marfa împreună cu lucrătorul receptie marfa responsabil, şi supervizează închiderea şi sigilarea cu sigilii personalizate a autovehiculelor tuturor furnizorilor, indiferent de genul acestora (furnizori direcţi sau indirecţi. Numărul sigiliului se va trece pe registrul de la postul acces furnizori. La ieşirea din curtea de marfă se face control pe zona de cabină şi spaţiile de pe osie unde se pot ascunde diverse produse.Asigură împreună cu şefii de raioane responsabili depozitarea imediată a tuturor produselor vulnerabile la care s-a efectuat recepţia, în Camera de siguranţă, în Celule de depozitare produse vulnerabile gestionate de către raioane, sau în cărucioare mobile asigurate;
 • verificarea zilnica a modului de depozitare a produselor livrate la magazin în spaţiile special destinate. În curţile de marfa nu se depozitează decât bunurile pentru care magazinele au aprobare specială în acest sens (categoriile de produse ce pot fi depozitate în curtea de marfă sunt cunoscute de către Receptia Marfa, Şefii de Departament şi Directorii de Magazine);
 • luarea unor masuri conform regulamentului intern în cazurile în care se constată încălcări ale procedurilor ce vizează buna desfăşurare a activităţilor în zona Receptie Marfa;
 • verificarea prin sondaj a Registrului de evidenta retururi si precum si a anumitor retururi pentru a stabili corespondenta dintre marfa fizica si datele inscrise pe documentele de retur.
 • verificarea inlaturarii dispozitivelor antifurt de pe marfa pentru retur;
 • verificarea si contrasemnarea formularului de retur;
 • verificarea integrala sau prin sondaj a retururilor pregătite: se verifică dacă Şeful de raion / Adjunctul a menţionat fiecare articol de pe paletul pregătit pentru retur marfă în documentele de însoţire;
 • toţi paleţii pregătiţi pentru retur marfă vor avea, obligatoriu, „Formular de retur pentru paleti” pe care va semna un reprezentant al Biroului Securitate;
 • supervizarea si verificarea, închiderea şi sigilarea cu sigilii personalizate a autovehiculelor transportatorilor care au încărcat marfa retur pentru toate camioanele care pleacă la depozitele externe si pentru furnizorii directi;
 • verificarea prin sondaj a Registrului de iesire marfă, care cuprinde rubrici privind:   data, ora, marfa ieşită, motivul ieşirii (ex: retur marfă către furnizor), raionul, existenţa / non-existenţa  foii de palet, numele şi marca celui care semnează foaia de palet;
 • verificarea prin sondaj a Registrului pentru evidenta neconformitati la receptie (marfuri refuzate din mai multe aspecte: calitatativ, cantitativ, etc.)
 • verificarea marfurilor refuzate la receptie conform documentelor intocmite de catre receptie marfa (marfuri livrate fara comanda sau peste comanda);
 • verificarea prin sondaj a spatiul destinat receptiilor (rampa), după recepţie, in mod normal, marfa este transferată în zona de depozitare sau în spatiul de vanzare, rampa fiind eliberată pentru recepţia unei noi livrări. De asemenea, pe rampă se realizează înlăturarea ambalajelor inutile şi a deşeurilor acumulate în cursul procesului de recepţie a mărfii. Numai angajaţii de la Recepţie Marfă, reprezentanţii Biroului de Securitate (firmă de pază, după caz) şi reprezentanţii furnizorului pot intra în zona rampei. Reprezentanţii furnizorului au acces în zona rampei şi în depozitul recepţiei marfă numai până la limita de restricţie (considerată aria de vizualizare a camerei de supraveghere video amplasată la intrarea în rampă) şi numai după ce au predat Avizul de însoţire a mărfii şi au primit ecusonul inscripţionat „furnizor”. Accesul altor persoane pe rampă este strict interzis, exceptiile fiind: angajaţii responsabili pentru transferul mărfii şi evacuarea deşeurilor; angajaţii care execută instrucţiuni speciale ale conducerii (de exemplu: deservirea sistemelor IТ, decorarea, etc.); angajaţii care participă la efectuarea recepţiei conform principiului „verificării duble”; Responsabilul HACCP (pentru produsele alimentare);
 • verificarea prin sondaj a stationarii  camioanelor furnizorilor în curtea RM doar în timpul descărcării la rampă;
 • verificarea tuturor documentelor intocmite la eliminarea deseurilor (paleti rupti, ambalaje) din cadrul magazinului catre diverse entitati, respectiv daca cele inscrise pe documente corespund fizic;
 • verificarea prin sondaj a documentelor arhivate de catre biroul de receptie marfa cu precadere pentru marfurile care sunt expediate catre anumite depozite;
 • verificarea prin sondaj a avizelor de expeditie marfa intocmite, arhivarea lor cat si corespondenta dintre avizul rosu (exemplarul 2) cu confirmarea de primire de la destinatar cat si avizul verde (exemplarul 3) ramas la emitent.

 

 

 

 

 


Securitate in Romania

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Articole, noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de Securitate, Locuri de munca din industria de Securitate, Resurse utile, topuri de Securitate,  legislatie de Securitate, Club de Securitate, Promovare online pentru firme de securitate

Parteneri :

4Tree firma de recrutare dedicate pentru industria de Securitate

VerifiES – Verificam Eficienta in Securitate: Consultanta in industria de Securitate

Servicii pentru industria de securitate: Consultanta de securitate, Audit securitate, Selectie si audit furnizori de securitate, Solutii de securitate – optimizare buget de securitate,  Externalizare management servicii de securitate, Analize, statistici de securitate, Instrumente utile pentru industria de securitate, Consultanta marketing si vanzari, Broker de securitate.

 

2018-08-30T17:01:41+00:00