Pompieri 2018-09-28T11:51:21+00:00

Pompieri

Securitate in Romania
Firme de Securitate
Paza si protectie
Servicii Private Pompieri
Alte servicii

VerifiES Efficient Security

VerifiES Eficienta in Securitate: Selectie si evaluare firme de Securitate, audit si consultant de Securitate, Proiectare solutii de securitate

Citeste mai mult…….

Global Security Systems

Suntem prezenti de mai bine de 17 ani pe piata furnizorilor de servicii, timp in care am reusit sa dezvoltăm relatii solide si de durata cu toti partenerii [...]

Civitas Group Servicii integrate de Securitate: Paza, Monitorizare, Interventie, Sisteme de Securitate, Pompieri, Servicii Medicale

Citeste mai mult…….

Nr.crtDenumire societateCategoria serviciuluiAdresaDate de contact (tel., fax, e-mail)Nr. si data emiterii avizului de infiintareJudet
1SPEED FIRE PROTECTION SRLIVstr. Nicodim nr. 16, camera 1, sector 6, Bucure?titel. 0740195013nr.1569171 / 18.05.2012B
2GLOBAL SECURITY SISTEM SAVstr. Constantin Capitanu nr. 10, sector 1, Bucure?titel. 021/3374180 fax 021/3373678
e-mail: office@globalsecurity.ro
nr. 733113 / 28.05.2014B
3SC AUSTING COM SRLVStr. Niþa Elinescu nr. 57, sector 3, Bucure?titel. 021/3463875 fax 021/3463876nr. 316311/27.07.2011B
4SC CALDO PRIVAT SECURITY SRLVstr. Vulturilor nr. 98A, sector 3, Bucure?titel./fax 021/3220211
e-mail: office@caldoprivatsecurity.ro
nr.734696 / 06.08.2014B
5SC CENTRUL RIVERGATE SRLVSplaiul Unirii, 64, et.4, sector 4, Bucure?titel. 0214083571 fax 0214083590nr.1024452 / 04.06.2010B
6COMPANIA STINGERI ªI INTERVENÞII
SA
Vstr. Popa Petre nr. 2A, sector 2, Bucure?titel. 021/3030277 fax 021/4562674
e-mail: office@situatiiurgenta.ro
nr.178839 / 20.08.2008B
7SC DAB FIRE SRLVSoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 137E, sector 1,
Bucure?ti
tel. 0726720515 fax 021/4119292
e-mail: office@dabfire.ro
nr.4602/15/B-IF-SP/13.02.2015B
8SC DAVI COMFIRE SRLVb-dul Unirii nr. 78, bl.J2, sc2, ap.33, sector 3,
Bucure?ti
tel. 021/3267582 fax 021/3267583
e-mail: info@davi-comfire.eu
nr.1568116 /19.03.2012B
9SC FALCK FIRE SERVICES SRLVstr. Academiei nr. 39-41, sector 1, Bucure?titel.0244/540208nr.1569072 / 07.05.2012B
10SC FIRE RESCUE SERVICES SRLVb-dul Unirii nr. 45, bl.E3, sc4, et. 8, ap.141, sector 3,
Bucure?ti
tel. 0762474259nr.736944/ 05.12.2014B
11SC NEI FIRE PROTECTION SRLVAleea Deleni nr. 7, bl. T69, sc2, et.7, ap.67, sector 2,
Bucure?ti
tel. 021/3100098 fax 021/3100099nr.1570166 / 09.08.2012B
12SC PSICOM GLOBAL SRLVstr. Cetatea de Balta nr. 22, sector 6, Bucure?titel. 0757575167
e-mail: psicomglobal@yahoo.com
nr.4614/15/SU/B-IF-SP / 15.06.2015B
13SC PSICOM PROTECT SRLVstr. Cetatea de Baltã nr. 22, bl. O6, sc.B, et.1, ap.62, sector 6, Bucure?titel. 0745098583 fax 021/4303257nr.4613/15/SU/B-IF-SP / 03.06.2015B
14SC SENZOR GUARD SECURITY SRLVbd. Lacul Tei nr.1 bis, et.1, cam.102, sector 2,
Bucureºti
tel./fax 021/4500111
e-mail: senzor_guard@yahoo.com
nr.4625/15/SU/B-IF-SP/ 22.12.2015B
15SC SERVICIUL ANTIINCENDIU ALFA SRLVstr. Poet Nicolae Nicoleanu nr. 67, sector 1,
Bucure?ti
tel./fax 021/3506918
021/2221268
nr. 1024171 / 25.03.2010B
16SC SISTEME INTEGRATE PENTRU SITUATII DE URGENTA-SISU SRLVstr. Zece Mese nr. 5, sector 2, Bucure?titel. 021/2112027 fax 021/659657
e-mail: office@sisu.com.ro
nr.732614 / 28.04.2014B
17SC SERVICIU PAZÃ ?I PROTEC?IE VISPO SRL BRÃILAVºos. Rîmnicu Sãrat nr. 109 bis, mun. Brãila, judeþul
Brãila
tel/fax 0239/612055
e -mail: sppvispo@ gmail.com
nr.499603 / 18.10.2012BR
18SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRLVstr.Pietroasele, cart.Micro 3, bl.B5, sc.B, et.1, ap.27,
Buzãu, judeþul Buzãu
tel.0238/717157 fax.0238/717308
e-mail-office@eurosting.ro
nr.1/15 / 17.02.2015BZ
19SC VASROM SRLVstr. Valea Jichiºului nr.30, mun.Dej, judeþul Clujtel.0264/220660, fax.0264/211923 e-mail www.vasrom.ronr.1 / 28.02.2011CJ
20SC CONSAL TRADE SRLVbd. Aurel Vlaicu nr. 52, Constan?a, jude?ul Constan?atel. 0241/588.482 fax:0241/589.520
e-mail: consalport@yahoo.com office@consaltrade.ro
Înfiinþat în baza
OG nr.60/1997
CT
21SC RIG SERVICE SAVstr. Marc Aureliu nr. 18, Constan?a, jude?ul
Constan?a
tel. 0241/586046 fax: 0241/586448
e-mail: office@rigservice.com
nr.2.212.105 / 22.09.2014CT
22SC GEO STING SRL
(fost SC STING PREST PROD SRL)
Vstr. Petru Cercel nr. 22A, Târgoviºte, judeþul
Dâmboviþa.
tel. 0731316777 fax: 0372877554
e-mail:office@geo-sting.ro
Înfiinþat în baza
OG nr.60/1997
DB
23SC PRESTING PROTECT SRLVbd. Oltenia nr. 29, bl. 66B, sc. 1 et.3, ap.16, Craiova,
judeþul Dolj
tel. / fax: 0251/553300
0743.707.275
e-mail: presting.protect@yahoo.com
nr.355/15/SU-DJ / 29.06.2015DJ
24SC PRESTING SRLVstr. Nicolae Bãnescu nr. 6, bl. D9a, sc. 2, et. 3, ap.
14, Craiova, judeþul Dolj
tel. / fax: 0251/553300
0740.827.776 presting77@yahoo.com; www.stingatoare- presting.ro
nr. 31707 / 24.11.2008DJ
25MINPREST SERV SAVloc.Vîrþ nr. 157, oraº Rovinari, judeþul Gorjtel.0253/371513
0253/371514
e-mail: minprest@yahoo.com
Înfiinþat în baza
OG nr.60/1997
GJ
26SC SALVOSID SAVstr. Smârdan nr. 1, Galaþi, judeþul Galaþitel. 0236/448490nr. 2604373/ 27.08.2014GL
27SC SSG FIRE&RESCUE SRLVstr. Porumbacului nr. 2C, et.1, Pope?ti-Leordeni, judeþul Ilfovtel. 021/4673434 fax 021/4673340
e-mail: situatiideurgenta@ssg.ro
nr.1033471 / 25.10.2013IF
28SC FIREPROOF TEAM SRLVstr.Mihai Bravu nr.235, Ploieºti, judeþul Prahovatel.0244.520.989Înfiinþat baza
OG nr.60/1997
PH
29SC PRIVAT POMPIERI COMPANY SRLVstr. S.P. Barcianu nr 237, Rãºinari, judeþul Sibiutel.0269/229520
0269/243970 www.privat pompieri.ro
nr. 01/SPSUSC/SB/ 20.07.2015SB
30SC SAS DELTA SECURITY SRL ALEXANDRIAVºos. Turnu Mãgurele, mun. Alexandria, judeþul
Teleorman
tel.0374202301 fax.0374202300
e-mail: pompilex@yahoo.com
nr.4407253 / 24.03.2014TR
31SC DUALCP SRLIVCalea 6 Vânãtori nr.55 A, Arad, judeþul Aradtel.0740338735nr.91 / 07.06.2013AR
32SC ELITE FIRE FIGHTER TEAM S.R.L.IVstr. Dorobanþilor nr. 4, ap.1, Arad, judeþul Aradtel. 0720298939
0723180004
nr 93 / 16.07.2014AR
33SC AMA CONSULTANÞÃ ªI SERVICII PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ SRLIVCalea Moºilor nr.253, bl53, sc2, et.8, ap.61, sector
2, Bucure?ti
tel./fax 021/3174276
e-mail: office@amaincendii.ro
nr.257340/P/20.11.2009B
34SC ARGO SECURITY SRLIVstr. Cirlibaba nr. 36, sector 5, Bucure?titel. 021/3209600 fax 021/3209605
e-mail: office@agosecurity.ro
nr.736214/ 29.10.2014B
35SC AEK FIRE DIVISION SRLIVstr.Camil Ressu nr.31, bl.N3, sc.3, ap.137, sector 3,
Bucureºti
tel.021.335.05.05 fax.0374.472.967
e-mail: felix@aeksecurity.ro
nr.445/16/SU-BIF-SP/04.04.2016B
36SC BMF SECURITY SERVICES SRLIVCalea Vitan nr.289, et.1, cam.14, sector 3, Bucureºtitel./fax. 0371107478nr.4624/15/SU/B-IF-SP/ 22.12.2015B
37SC CONSTANT ART PROFESSIONAL FIREFIGHTER TEAM SRLIVstr. Vânãtori nr. 5-11, et. 6, ap. 42, sector 5, Bucure?titel. 021/3300335 fax 0318014730
e-mail: office@constantart.ro
nr.3316857 /21.10.2014B
38SC ELECTROMAGNETICA FIRE SRLIVCalea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucure?titel. 021/4042150 fax 021/4042150nr.735774 / 14.10.2014B
39SC ELNET FIRE SRLIVbd.Regiei nr.2, corp C25, cam.5/1, sector 6,
Bucureºt
tel/fax. 021/2100435
e-mail: madalin.tepor@elnetsecurity.ro
nr.4621/15/B-IF-SP / 30.10.2015B
40SC IOTA FIRE ENGINEERING SRLIVstr.Amilcar C. Sãndulescu nr.4A, sector 6, Bucureºtitel./ fax.021.430.21.77nr.444/16/SU/B-IF-SP / 01.04.2016B
41SC MRC FIRE SRLIVstr. Olimpului nr. 34, et.2, ap.3, sector 4, Bucure?titel. 021/3303311
e-mail: office@mrcincon.ro
nr.1570198 / 01.08.2012B
42SC SERVICII PRIVATE DE STINGERI SRLIVstr.Periniþa nr.35, sector 5, Bucureºtitel/ fax 0771.714.677nr.2/16/SU/B-IF-SP / 27.01.2016B
43SC SCORSEZE POMPIERI SRLIV?oseaua Mihai Bravu nr. 67-73, bl.C-18, sc.A, et.7, ap.37, sector 2, Bucure?titel./fax 021/3167274nr. 1568371 / 22.03.2012B
44SC SECURITAS SERVICES ROMANIA SRLIVbd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2, Bucure?titel. 021/2321135 fax 021/2321196 e-mail:
constantin.iordache@securitas.com.ro
nr.246331 / 09.04.2013B
45SC SION SECURITY SRLIVstr. Verii nr. 1-3, sector 2, Bucure?titel. 021/2100468 fax 021/2100435nr.255582/P/20.03.2009B
46SC SWAT FORCE INTERNATIONAL SRLIVstr. Mântuleasa nr. 4, et.1, ap.2, sector 3, Bucure?titel. 0734668131 fax 021/3232482
e-mail: gheorge.iorga@swatinternational.ro
nr. 249937 / 03.10.2013B
47SC TBG SECURITY IMPEX SRLIVstr. Andrei Barseanu nr. 4, ap. 5, sector 3, Bucure?titel. 021/3271418 fax 021/3271417
e-mail: office@tbguard.ro
nr.736880/ 05.12.2014B
48SC TIGER FIRE SRLIVstr. Ghiþa ªerban nr. 47-53, sector 3, Bucure?titel. 021/2532700 fax 021/2532701nr. 1568498 / 03.04.2012B
49SC PREVENT & COM SRLIVAleea Industriilor nr.1, judeþul Buzãutel.0238/722134 fax.0238/722134
e-mail:prevent.buzau@yahoo.com
Înfiinþat în baza
OG nr.60/1997
BZ
50SC INTERPREV CRIST SRLIVstr.Criºanei nr.31, Mangalia, jude?ul Constan?atel/fax:0241/757726
e-mail:interprev.crist@yahoo.com
Înfiinþat în baza
OG nr.60/1997
CT
51SC SEA PROTECT GROUP SRLIVIncintã Port, Dana 34, cam. 6, et. parter, Constanþa, judeþul Constanþatel. 0241/487509 fax: 0241/555.259
e-mail: office@spgroup.ro
nr. 2.429.211 /20.07.2015CT
52SC PREVENT FIRE SRLIVstr.Gãrii nr 389, loc.Crevedia, sat Dârza, judeþul
Dâmboviþa
tel.:0767803496
0766490328 fax: 0378106132
e-mail: office@preventfire.ro
nr. 5 / 26.01.2010DB
53SC CIVITAS PSG SRLIVbd. Gheorghe Chiþu nr.10, Craiova, judeþul Doljtel./fax: 0251.306.466
e-mail: office@civitasgroup.ro
nr.1951/16/SU-DJ / 29.01.2016DJ
54MAR-INA PROSPER SRLIVstr. Sãliºtei nr. 14 – 16, Galaþi, judeþul Galaþitel. 0236/319411nr. 785305 / 09.11.2012GL
55SC ALFA POINT PROTECT SRL ORêTIEIVstr.Pricazului, bl.42, ap.81, cam.2, mun.Orãºtie, punct lucru - com.ªoimuº, str. Principalã nr.1, judeþul Hunedoarãtel/fax.0254.240.160
e-mail: alfaprotect@yahoo.com
Înfiinþat în baza
OG nr.60/1997
HD
56SC ALDAST SERV SRLIVCalea Bucurestilor nr. 3A, Otopeni, judeþul Ilfovtel. 0769613328nr.3316853 / 06.06.2014IF
57SC ALISTAR FIRE SRLIVstr. Acvilei nr. 40, Chiajna, judeþul Ilfovtel./fax 021/2640000
e-mail: office@alistar-security.ro
nr.3316852 / 14.02.2014IF
58SC EXPERT FIRE CONSULTING SRL-DIVstr.Cireºului nr.37, biroul nr.2, sat Fundeni, com.
Dobroteºti, judeþul Ilfov
tel/fax. 0751161986nr.4626/15/SU/B-IF-SP/ 31.12.2015IF
59SC FORCE 1 FIRE SRLIVstr. Latea nr. 20, com. Moara Vlãsiei, judeþul Ilfovtel. 0757038032 fax 021/4363124
e-mail: secretariat@force1.ro
nr.3316856 /12.09.2014IF
60S.C. IAªISTING GRUP S.R.L.IVstr.Trecãtoare Viºan nr.358, cam.1, judeþul Iaºitel.0232.237.515 fax.0232.255.232nr.262/1564/04.04.2016IS
61SC POMPIERUL STING SRLIVstr. Strãmoºilor nr. 43, cam.2, bl.DF2, et.3,ap12, Iaºi, judeþul Iaºitel. 0232/203123nr.12/1564 / 01.10.2013IS
62SC LAVEM PREST SRLIVstr. Mitropolit Anastasie Crimca nr. 28, sat Pietrãrie, com. Bîrnova, judeþul Iaºitel: 0232/232456 fax: 0232/232456Înfiinþat în baza
OG nr.60/1997
IS
63SC MANYCOM PRESTSERV SRLIVstr. Bazei nr. 73B, ora? Ungheni, judeþul Mure?tel./fax 0365808890
0728002082
e-mail officemanycom@yahoo.com
nr. 769028 / 10.05.2010MS
64SC ALLIANSO PARK MANAGEMENT SRLIVstr. Londra nr.5, Depozit Logistic SME, etaj 1, birou
6,Ariceºti Rahtivani, judeþul Prahova
tel.0721.541.078nr.4102050 / 20.03.2015PH
65SC OMNI MARKET SRL SUCEAVAIVCalea Unirii nr. 24, mun. Suceava, judeþul Suceava0230/205257
0744.504.417
e-mail: protectia.muncii@ambro.ro
nr.874.932/3 / 06.05.2010SV