Dogaru Tax Free

Contabilitate- Consultanta- Expertiza Contabila

Membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), autorizata sub nr. 4964/23.02.2008

Membra a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania (CCFR) autorizata sub nr. 1910/20.08.2007. Societate de expertiza finanaciar – contabila si de consultanta in domeniul fiscal

¤Servicii complete

¤Preturi eficiente

¤Asigurare

¤Siguranta si garantie 100%

¤Consultanti seniori avizati si cu experienta

 

Evidenta contabila

 • Evidenta cheltuielilor lunare ale societatii
 • Evidenta facturilor emise.
 • Intocmirea urmatoarelor registre:

Registru de Casa

Registru Jurnal General

Registru Inventar

Registru Cartea Mare

 • Tinerea evidentei clientilor si a furnizorilor
 • Evidenta amortizarilor mijloacelor fixe
 • Calcularea amortizarii lunare a fiecarui mijloc fix, inregistrarea acesteia in contabilitate
 • Intocmirea Balantei de verificare lunare
 • Intocmirea si depunerea: Situatiei Impozitului pe Venit, a Situatiei Impozitului pe Profit, T.V.A., Datorii la Bugetul Statului, C.A.S, Sanatate, Somaj

Evidenta personal si REVISAL

 • Mijlocirea inregistrarii contractelor de munca incheiate cu personalul societatilor
 • Evidenta si inregistrarea in Registrul General de Evidenta a Salariatilor
 • Operarea in revisal a modificarilor din contracte.
 • Intocmirea dosarelor de personal si completarea lor la zi precum si a Registrului Salariatilor
 • Intocmirea statelor de plata lunare
 • Prezentarea lunara a situatiilor cu impozitele si taxele datorate pentru salariatii societatii si intocmirea ordinelor de plata
 • Intocmirea si depunerea raportarilor lunare pentru salariatii societatii la autoritatile competente

Rapoarte periodice

 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale
 • Intocmirea si depunerea on-line a declaratiilor fiscale, documente ce vor fi semnate digital si transmise la distanta.
 • Bilant contabil
 • Situatia Patrimoniului sem. I.
 • Certificare bilant contabil
 • Analiza si reglare fisa fiscala ANAF
 • Certificate fiscale
 • Bugete de venituri si cheltuieli
 • Business plan

Consultanta

 • Asistenata probleme TVA
 • Asistenta controale autoritati
 • Analiza fluxuri financiare, cash flow
 • Servicii ONRC
 • Audit contabil si financiar
 • Infiintare firma
 • Analiza sisteme de creditare si leasing

 

Dogaru Tax Free Company

Str.Intrarea Birsei Nr. 1A Bl. M9bis,

Bucuresti, Romania

office@dtfc.ro, ecorody@yahoo.com

rodicadogaru@dtfc.ro

andreidogaru@dtfc.ro

Fax.:+4 031.815.25.44

Tel. : +4 0721 329 886

Tel. : +4 0723 245 892

Evidenta contabila

Evidenta personal si revisal

Raportare periodica

Consultanta

2017-04-12T22:10:24+00:00