Tehnician Sisteme de Detecție Supraveghere Video Control Acces COR 352130

Tehnician pentru instalare Sisteme de Detecție, sisteme de Supraveghere Video, sisteme de Control Acces, sisteme de Alarmare la Incendiu

 

Participanții la curs trebuie să îndeplinească următoarele cerințe

Să fie persoane cu cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
Minim studii liceale;
Certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă şi aptă din punct de vedere psihic;
Să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Documente necesare înscrierii la curs:

Completarea talonului de înscriere la curs;
Completarea contractului de formare profesională;
Copie CI;
Copie diplomă (diploma de BAC sau dovada absolvirii liceului);
Cazier (pentru curs tehnician sisteme de alarmă);
Aviz psihologic (pentru curs tehnician sisteme de alarmă);
Adeverința medicală “clinic sănătos” (pentru curs tehnician sisteme de alarmă).

Locatia cursului

București – The Forum, Strada Ion Slătineanu 3, Sector 1, Bucuresti (Piata Romana)

CONTACT: 0752 265 005, lazard@verifies.ro

Pretul si durata cursului   

1200 lei

Durată – 120 de ore (pregatire teoretica si practica)

Ce va cunoaște tehnicianul la sfârșitul cursului?

  • Cunoaște și are permanent preocupare pentru a înțelege în profunzime activitățile legate de instalarea, punerea în funcțiune și mentenanța sistemelor tehnice de detecție, semnalizare la efracție și control al accesului, a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI);
  • Alege metodele optime și stabilește detaliile privind lucrările de realizare a tubulaturii și a traseelor de cabluri aferente sistemelor tehnice de detecție, semnalizare la efracție și control al accesului, a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI);
  • Alege metodele optime și stabilește detaliile privind lucrările de montare instalare aferente sistemelor tehnice de detecție, semnalizare la efracție și control al accesului, a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI);
  • Asigură punerea în funcțiune a sistemelor tehnice de detecție, semnalizare la efracție și control al accesului, a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI);
  • Asigură activități de mentenanță și service aferente sistemelor tehnice de detecție, semnalizare la efracție și control al accesului, a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI);
  • Aplică reglementările legale și standardele în vigoare privind realizarea sistemelor tehnice de detecție, semnalizare la efracție și control al accesului, a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI);
  • Se preocupă de asigurarea condițiilor corespunzătoare de lucru pentru realizarea, punerea în funcțiune și mentenanță a sistemelor tehnice de detecție, semnalizare la efracție și control al accesului, a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI). Prin participarea la cursul oferit de noi, veți obține abilitățile, prezentate mai sus, necesare practicării acestei meserii.

Certificare ANC


Securitate in Romania by VerifiES Security

Blogul nr 1 din industria de Securitate: Articole, noutati si tendinte din industria de Securitate, Solutii de SecuritateLocuri de munca din industria de SecuritateResurse utiletopuri de Securitate,  legislatie de Securitate, Club de SecuritatePromovare online pentru firme de securitate

VerifiES Security: Servicii pentru industria de securitate

VerifiES Efficiency– Eficienta in Securitate:  Achizitii servicii de Securitate, Proiectare si Receptie sisteme de SecuritateSelectieEvaluare si Audit furnizori de Securitate, Consultanta de securitate, Audit securitate Solutii de securitate – optimizare buget de securitate,  Externalizare management servicii de securitateAnalizestatistici de securitateInstrumente utile pentru industria de securitate

VerifiES Employees – Angajati in SecuritateServicii de recrutare si training pentru industria de Securitate

VerifiES Evolution – Evolutie in SecuritateServicii de consultant in Securitate: strategie, management, marketing, vanzari, consultanta financiara.